Lehdistötiedote

Fortum jatkaa virtuaalivoimalaitoskokeilua käynnistämällä Pohjoismaiden suurimman sähkövaraston koehankkeen

22 huhtikuu 2016, 11:00

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 22.4.2016

Fortum käynnistää Pohjoismaiden suurimman sähkövaraston koehankkeen, jonka
tavoitteena on tutkia sähkön varastointiin käytettävien akkujen soveltuvuutta
sähköjärjestelmän tehotasapainon ylläpitoon. Lisäksi tutkitaan sähkövaraston
tarjoamia uusia mahdollisuuksia ja sähkön joustavaa välivarastointia.
Sähkövarasto on osa tulevaisuuden energiajärjestelmää, jossa tuotanto ja
kysyntä voidaan sovittaa joustavammin yhteen ja näin vähentää myös fossiilisia
polttoaineita käyttävien huipputeholaitosten tarvetta.

Hankkeessa Fortumin Suomenojan voimalaitokselle asennetaan teollisuuden
tarpeisiin erikoistuneen akkuteknologiayhtiö Saftin Li-ion (lithium-ion)
akkukontti, jonka nimellisteho on 2 megawattia (MW) ja energiakapasiteetti 1
megawattituntia (MWh).

- Tutkimme hankkeessa myös akun optimaalista käyttöä yhdessä sekä tuotannon
että kysyntäjoustoon perustuvan virtuaalivoimalaitoksen kanssa, kertoo Fortumin
tuotannonohjauksesta vastaava johtaja Tatu Kulla.

Akkuhanke on jatkoa Fortumin maaliskuussa aloittamalle uraauurtavalle
kokeilulle, jossa rakennetaan yhdessä asiakkaiden kanssa kysyntäjoustoon
perustuva virtuaalivoimalaitos. Tämän voimalaitoksen kapasiteettia tarjotaan
kantaverkkoyhtiö Fingridille sähköjärjestelmän jatkuvan tehotasapainon
ylläpitämiseen.

Suomenojan akkuhankkeen suunnittelu on käynnistetty, ja tavoitteena on aloittaa
asennustyöt syyskuun 2016 aikana. Sähkövaraston testikäytön arvioidaan alkavan
lokakuun aikana. Hankkeen investointikustannus on noin kaksi miljoonaa euroa,
johon Fortum saa työ- ja elinkeinoministeriöltä investoinnin energiatukea 30
prosenttia.

Suomenoja on tarkoitukseen ihanteellinen testiympäristö, sillä voimalaitoksella
on jo käytössä teollisen mittakaavan lämpöpumppulaitos, jolla saadaan talteen
noin 300 000 MWh eli jopa 15 prosenttia koko Espoon kaukolämmön tarpeesta.
Lisäksi laitokselle rakennetaan parhaillaan yhtä Suomen suurimmista
lämpöakuista, johon voidaan varastoida noin 800 MWh lämpöenergiaa. Tämä vastaa
noin 13 000 omakotitalon lämmönkulutusta päivässä.

- Aurinko- ja tuulivoimalla tuotetun energian lisääntyminen kasvattaa
sähköverkkoa tasapainottavan säätövoiman ja uusien varastointiratkaisujen
tarvetta. Aurinkoisella ja tuulisella säällä tuotantoa on paljon, mutta
kysyntää vähän, joten sähköä kannattaa varastoida. Tutkimme tässä hankkeessa
myös uusia liiketoimintamalleja, joita sähkön varastoinnin avulla voidaan
kehittää sähköyhtiöille ja asiakkaille, Tatu Kulla sanoo.

- Olemme iloisia, että voimme yhdessä Fortumin kanssa kehittää Li-ion -energian
varastointijärjestelmään perustuvaa toiminta- ja liiketoimintamallia
sähköverkon tehotasapainon ylläpitämiseen, Glen Bowling, Transportation,
Telecom & Grids Senior Vice President Sales Saftista toteaa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja:
Tomas Qvickström, Head of Business Development, puh. 050 453 6298
Tatu Kulla, Head of Operations, puh. 0400 294 499

Lue lisää kysyntäjoustosta ja sen käytöstä tehotasapainon ylläpidossa:
http://www.fortum.com/fi/konserni/tutkimus-ja-kehitys/virtuaalivoimalaitos/sivut
/default.aspx

Sähkövarastot
Sähkövarasto on osa tulevaisuuden energiajärjestelmää, niin kutsuttua
aurinkotaloutta. Sähkön välivarastoinnilla tuotanto ja kysyntä voidaan sovittaa
joustavammin yhteen, ja varasto toimii myös sähköverkon vakauttajana
esimerkiksi vikatilanteissa. Sähkövaraston etuja ovat lisäksi sen salamannopea
käynnistyminen ja helppo säädettävyys. Lisäksi sähkön varastointi vähentää
fossiilisia polttoaineita käyttävien huipputeholaitosten tarvetta.

Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat
nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on
päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat,
Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000
energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum
Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Saft
Saft (Euronext:Saft) on johtava teollisuuden sovelluksiin suunniteltujen ja
valmistettujen akkuteknologioiden kehittäjä maailmassa. Yhtiöllä on runsaat
4100 työntekijää 19 maassa. Tehtaita yhtiöllä on 14 ja sen lisäksi sillä on
laaja myyntiverkosto. www.saftbatteries.com