Lehdistötiedote

Fortum investoi Oulujoella Nuojuan vesivoimalaitoksen kolmoskoneiston uudistamiseen

07 huhtikuu 2016, 10:00

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 7.4.2016

Fortum uudistaa tänä vuonna Oulujoella sijaitsevan Nuojuan vesivoimalaitoksen
kolmoskoneiston. Peruskorjaus käynnistyy huhtikuussa ja sen arvioidaan
valmistuvan syyskuun aikana. Investoinnin arvo on noin 10 miljoonaa euroa.
Peruskorjauksella ei ole vaikutusta Oulujoen virtaamaan tai vedenkorkeuksiin,
lukuun ottamatta ajoittaisia ohijuoksutuksia Nuojualla.

Nuojuan vesivoimalaitos tuottaa peruskorjauksen jälkeen entistä enemmän
uusiutuvaa energiaa. Laitoksen maksimiteho kasvaa noin 6 megawatilla ja
vuosituotanto vajaalla 10 gigawattitunnilla. Lisäys vastaa noin 500
sähkölämmitystalouden tai 2000–4000 rivi- ja kerrostaloasunnon kulutusta.
Vuosituotannon kasvu johtuu hyötysuhteen parantumisesta, eikä se muuta
laitoksen ympäristövaikutuksia.

Nuojuan vesivoimalaitoksen peruskorjaus on osa Fortumin pohjoismaisten
vesivoimalaitosten vuosittaista noin 100 miljoonan euron investointiohjelmaa.
Ohjelman suurin Suomessa käynnissä oleva hanke on Imatran vesivoimalaitoksen
vuonna 1929 valmistuneen padon peruskunnostus, joka valmistuu vuoden 2018
aikana.

Pohjoismaissa jo noin 2/3 sähköstä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä.
Kehitys on ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta hyvä, mutta samalla
energiajärjestelmästä on tullut entistä epävakaampi. Mitä enemmän järjestelmä
perustuu vaihteleviin uusiutuviin tuotantomuotoihin, aurinko- ja tuulivoimaan,
sitä enemmän tarvitaan säätövoimaa. Vesivoima on yksi parhaista säätövoiman
lähteistä: se on päästötön, sitä voi varastoida ja sen tuotantoa voi säätää
muutamassa minuutissa. Nykyisten vesivoimalaitosten modernisoinnit on yksi
keino lisätä vesivoiman tuotantoa.

Nuojuan voimalaitoksen peruskorjauksen aikana uusitaan kolmoskoneiston
turbiinin juoksupyörä, johtosolukkeet, turbiiniakseli sekä säätöhydrauliikka.
Generaattoriin uusitaan staattori, eristetään roottorinapoja ja tehdään
generaattoriosille tarkastuksia ja tarvittaessa kunnostuksia. Samassa
yhteydessä uudistetaan myös kolmoskoneiston sähkö- ja automaatiojärjestelmiä,
sekä osin myös koko laitoksen yhteisiä sähköjärjestelmiä. Osa järjestelmistä
uusittiin jo vuoden 2015 aikana.

"Lähes kaikki Nuojuan vesivoimalaitoksen kolmoskoneiston perusparannustyöt
tehdään koneaseman sisällä. Perusparannusurakan käynnistymisestä kertovat
ulospäin ainoastaan paikalle tuodut työmaaparakit sekä voimalaitokselle
johtavalla tiellä lisääntynyt henkilö- ja tavaraliikenne", projektipäällikkö
Jouni Ahtiainen Fortumista kertoo.

Peruskorjauksen aikana joudutaan vettä juoksuttamaan ajoittain tulvauomaan.
Laitoksen lähistöllä liikkuvia varoitetaan virtauksen kasvusta, kun vettä
juoksutetaan turbiinien ohi tulvaluukkujen kautta.

Fortumin Nuojuan vesivoimalaitos sijaitsee Oulujoen vesistössä Vaalassa.
Voimalaitoksen teho kasvaa peruskorjauksen myötä 81 megawatista 87 megawattiin.
Laitoksen putouskorkeus pysyy 22 metrissä. Fortumilla on Oulujoen vesistössä
(Oulujoella ja Emäjoella) yhteensä 11 vesivoimalaitosta.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jouni Ahtiainen, projektipäällikkö, puh. 050 453 2314


Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat
nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on
päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat,
Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000
energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum
Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com

Fortum ja vesivoima
Fortum omistaa vesivoimaa yhteensä lähes 4 600 megawattia. Merkittävä osa
Fortumin vesivoimakapasiteetista sijaitsee Keski-Ruotsissa. Suomessa
voimalaitoksia on 13. Pääosa Fortumin omasta vesivoimatuotannosta Suomessa
sijaitsee Oulujoen ja Vuoksen vesistöissä. Lisäksi Fortum on osakkaana Kemijoki
Oy:ssä.

Fortumin energiantuotanto Suomessa:
https://www.fortum.com/fi/konserni/fortum-maailmalla/suomi/pages/default.aspx 

Fortumin energiantuotanto Ruotsissa:
https://www.fortum.com/fi/konserni/fortum-maailmalla/ruotsi/pages/default.aspx 

Fortumin energiakatsaus vesivoimasta:

Lataa pdf