Pohjoismaisella yhteistyöllä parempi toimintaympäristö

11 maaliskuu 2016, 08:45

Fortum isännöi torstaina 10. maaliskuuta pohjoismaisille ja baltialaisille energia-alan asiantuntijoille suunnattua tilaisuutta, jossa keskusteltiin alueellisen sähkömarkkinan kehityksestä ja tulevaisuudesta.

Esityksissä käsiteltiin sähkömarkkinamallin muutostarpeita, huoltovarmuutta, siirtoinfrastruktuurin kehitystä ja alueellisen yhteistyön muotoja.

Eurooppalaisessa energiamarkkinakeskustelussa on viime aikoina korostettu alueellisten sähkömarkkinoiden kehittämistä. ”Pohjoismainen sähkömarkkina on toimiva esimerkki energiasisämarkkinaa rakentavalle EU:lle. Käytämme jo nyt paljon uusiutuvaa ja kestävää energiaa ja inframme on hyvin kehittynyt. Olemme myös edellä uuden teknologian käyttöönotossa, esimerkkinä vaikka nk. prosumerism, jossa sähkönkäyttäjät toimivat myös sähköntuottajina”, muistutti Fortumin yhteiskuntasuhdejohtaja Esa Hyvärinen tilaisuuden lopuksi. "Tiiviimmällä yhteistyöllä ja alueellisen energiapolitiikan koordinoinnilla voimme vaikuttaa Euroopan sähkömarkkinoiden muutokseen – sekä kansallisella, alueellisella että eurooppalaisella tasolla."

Yksi puhujista oli konsulttitoimisto Ea Energianalysenin Hans-Henrik Linboe. Lindboe tekee pohjoismaisen energiatyöryhmän toimeksiannosta tutkimuksen alueellisesta sähkömarkkinamallista. Hänen mukaansa Pohjoismaiden  tulisi tarkastella yhdessä sähkön riittävyyttä, enemmän kuin tänä päivänä. Tärkein kehitysalue Pohjoismaissa on uusiutuvien energialähteiden kasvun ja matalan sähkönhinnan välinen yhteys. Mahdollisen kapasiteettimekanismin osalta Lindboe pitää strategisia reservejä parhaana vaihtoehtona.

Petteri Kuuva, työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos kommentoi esityksiä Suomen hallituksen osalta. Energian toimitusvarmuudella on kaksi ulottuvuutta – alueellinen ja kansallinen. Meidän tulee varmistaa energiajärjestelmän joustavuus – kysyntäjouston kehitys on esimerkiksi tapa pitää järjestelmä toimivana myös tulevaisuudessa. Hän myöntää, että alueellinen yhteistyö on tärkeää mutta myös kansalliset näkökulmat, kuten toimitusvarmuus, tulee pitää mielessä.

Joakim Cejie, Electricity Market Groupin puheenjohtaja painotti myös kommenttipuheenvuorossaan alueellista yhteistyötä, mutta samalla  tulisi päättää mikä yhteistyöfoorumi on tärkein. Yhteistyöllä ja koordinaatiolla täytyy aina olla selkeä  tarkoitus ja tavoite.

Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Nordenergin, the Nordic Electricity Market Groupin (EMG) sekä Suomen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Osallistujien joukossa oli mm. verkkoyhtiöiden, energia-alan järjestöjen ja energiayhtiöiden edustajia.

Hans-Erik Linboe esiintyi Fortuminjärjestämässä tilaisuudessa

 

 

 

 

 

Panelistit Fortumin isännöimässä tilaisuudessa