Lehdistötiedote

Kalojen ylisiirtolaitteen rakentaminen Fortumin Montan voimalaitoksella alkaa

17 maaliskuu 2016, 10:00

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 17.3.2016

Montta-ylisiirtolaite-w1320px

Fortum sekä Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnat ovat sopineet Suomen nykyaikaisimman kalojen ylisiirtolaitteen rakentamisesta Fortumin Montan vesivoimalaitoksen yhteyteen. Vaelluskalojen palauttaminen on nimetty yhdeksi Suomen hallituksen kärkihankkeista ja Montan ylisiirtolaitteen rakentaminen on yksi hankkeen pilottikohteista.

Ylisiirtolaitteen rakentamista varten on nyt saatu rakentamislupa ja rakennustyöt alkavat toukokuussa. Laite on suunnitelman mukaan käyttökunnossa syksyllä 2016. Lohen nousu Oulujokeen käynnistyy perinteisesti elokuussa, joten laitteen käyttö alkanee käytännössä vuonna 2017. Fortum vastaa laitteen rakentamisesta ja rahoittaa hankkeesta lähes 75 prosentin osuuden. Alueen kunnat ja valtio vastaavat loppuosuudesta. Hankkeen kustannusarvio on runsaat kaksi miljoonaa euroa.

Oulujoen vähäistä lohikantaa halutaan vahvistaa ylisiirtämällä kalaa usean padon yläpuolella sijaitseville lisääntymisalueille. Lohikalojen luonnonkierron palauttamisessa tarvitaan monipuolisia ratkaisuja ja pitkäjänteistä yhteistyötä jokialueen eri sidosryhmien kesken. Tavoitteena on saada ylisiirtojen avulla vaelluskalat terveinä ja hyvävoimaisina lisääntymisalueilleen.

"Uskomme, että systemaattinen ylisiirtotoiminta on tehokkain tapa saada vaelluskalat lisääntymisalueilleen. Ruotsissa olemme tehneet ylisiirtoja jo usean vuosikymmenen ajan. Kokemukset sieltä osoittavat, että kalojen ylisiirto on kalakannan säilyttämisen kannalta toimiva ratkaisu, kun jokeen on rakennettu monta peräkkäistä patoa. Monttaan on kehittymässä Fortumin nykyaikaistetun kalanviljelylaitoksen ja tulevan ylisiirtolaitteen myötä merkittävä kalanviljelyn ja kalavesien hoidon kokonaisuus", Marja Savolainen Fortumista kertoo.

Montan ylisiirtolaitteen rakentaminen on laaja alueellinen yhteistyöhanke, joka saa myös hallituksen kärkihankerahoitusta.

”Hallituksen kärkihankerahoituksella halutaan vauhdittaa uusia ja monipuolisia ratkaisuja vaelluskalakantojen luonnonkierron palauttamiseksi. Kalojen ylisiirrot tukevat Oulujoen osittaisen lohijokiarvon palauttamisen toteutumista. Hanke vauhdittanee osaltaan myös muita Oulujoelle suunniteltuja vaelluskalakantojen elvyttämisen tukitoimia”, kalatalousylitarkastaja Jouni Tammi maa- ja metsätalousministeriöstä toteaa.

Montan voimalaitoksen yhteyteen rakennettava kalojen ylisiirtolaite vastaa kalatien alaosaa. Sen avulla voidaan laitteeseen sisään uivat
lisääntymiskokoiset lohikalat ottaa kiinni ihmiskäden koskematta, ja kuljettaa kalankuljetusautolla Oulujoen sivujokiin. Utos- ja Kutujokeen on ELY-keskusten, Fortumin ja paikallisten kuntien yhteistyöhankkeena kunnostettu lohille sopivia lisääntymisalueita. Ylisiirtolaitteeseen uivista lohikaloista voidaan ottaa myös mätitäydennystä Montan kalanviljelylaitoksen kasvatuskäyttöön. Laitteen avulla päästään lisäksi tutkimaan kalojen käyttäytymistä rakennetussa joessa. Tieto auttaa vaelluskalojen nousua helpottavien toimenpiteiden suunnittelua
muihin rakennettuihin jokiin.

"Muhoksen kunta näkee Montan ylisiirtolaitteen rakentamisen olevan erittäin merkittävä lisä Oulujokivarren virkistyskäyttömahdollisuuksissa", Muhoksen kunnanjohtaja Jukka Syvävirta kertoo.

"Utajärven kunta osallistuu ylisiirtolaitteen rakentamiseen, koska se on konkreettinen ja oikean suuntainen askel hankkeessa palauttaa Oulujoki lohijoeksi", Utajärven kunnanjohtaja Kyösti Juujärvi toteaa.

"Vaalan kunta uskoo, että kalojen systemaattinen ylisiirto edistää alueen virkistyskalastusta ja matkailua. Lohien ylisiirrot sopivat tavoitteidensa puolesta myös erinomaisesti Unescon Global Geopark -imagoon", Vaalan kunnanjohtaja Tytti Määttä kertoo.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Marja Savolainen, ympäristöpäällikkö, Fortum, puh. 050 4532344
Jukka Syvävirta, kunnanjohtaja, Muhos, puh. 044 4970001
Kyösti Juujärvi, kunnanjohtaja, Utajärvi, puh. 08 587 557 07
Tytti Määttä, kunnanjohtaja, Vaala, puh.08 5875 6000
Jouni Tammi, kalatalousylitarkastaja, maa ja metsätalousministeriö, puh.
0295162313

Kuvia Montasta ja infograafi ylisiirtolaitteesta:
http://mediabank.fortum.com:80/public/513b3f1ee1A5.aspx

Fortum ja kalastonhoito:
http://www.fortum.com/fi/energiantuotanto/vesivoima/kalanviljely/pages/default.aspx 

Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat
nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on
päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat,
Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000
energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum
Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com