Verkkouutinen

EU-komissaari Cañete ja Ruotsin energiaministeri Baylan keskustelivat bioenergian kestävyyskriteereistä ja Euroopan sähkömarkkinoista Fortumin...

08 maaliskuu 2016, 15:59

canete baylan 860px

EU-komissaari Cañete ja Ruotsin energiaministeri Baylan keskustelivat bioenergian kestävyyskriteereistä ja Euroopan sähkömarkkinoista Fortumin vieraina

Euroopan komission ilmasto- ja energia-asioista vastaava komissaari Miguel Arias Cañete ja Ruotsin energiaministeri Ibrahim Baylan vierailivat Fortum Värmen uudella sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksella Tukholman Värtanilla 7.3.2016. Vieraat tutustuivat pian käyttöönotettavaan, biopolttoaineilla toimivaan voimalaitokseen sekä osallistuivat bioenergian kestävyyskriteereitä ja Euroopan sähkömarkkinoita koskevaan keskusteluun. Tapaamisen aikana Fortum toi esille muun muassa tarpeen asettaa nykyistä kunnianhimoisemmat tavoitteet, uudistaa EU:n päästökauppajärjestelmää, poistaa tuotantotuet vaiheittain koko EU:n alueella sekä mahdollistaa asiakaslähtöisten palveluiden ja ratkaisujen kehittäminen. 

- Meidän näkökulmastamme  metsäbiomassa on tärkein vaihtoehto fossiilisille polttoaineille Suomessa ja Ruotsissa.  Kestävyyskriteereiden tulee kohdistua biopolttoaineen alkuperään sen lopullisesta käyttötarkoituksesta riippumatta. Tästä on etua kaikilla metsäbiomassaa käyttävillä sektoreille, sanoi Fortumin yhteiskuntasuhdejohtaja Esa Hyvärinen.

Matalat sähkön ja raaka-aineiden hinnat sekä korkea verotus tuovat paineita energiasektorille. Toimenpiteet energiamarkkinoiden säännösten tarkistamiseksi ja muuttamiseksi ennen energiaunionin toteutumista ovat nyt täydessä vauhdissa. Tämä antaa hyvän mahdollisuuden poistaa markkinaehtoisuutta rajoittavia tekijöitä Euroopan energiamarkkinoilla.

Fortum näkee EU:n energiaunionissa paljon positiivista: laajempi markkina takaa paremman toimitusvarmuuden, kun säästä riippuvaisen sähköntuotannon integrointi markkinoille helpottuu. Siirtokapasiteetin parantaminen ei kuitenkaan yksin riitä saavuttamaan hyvin toimivaa energiaunionia – myös politiikkoja ja säännöksiä on harmonisoitava.

- Energiamarkkinamalli on ratkaisevan tärkeä. Markkinaehtoinen, energian yhteen hintaan perustuva malli vaatii tasapuolisia edellytyksiä: tukien vaiheittaista poistamista, jolloin uusiutuva energia saadaan täysin integroitua markkinoille sekä kilpailua vääristävien verojen ja määräysten purkamista, sanoo Esa Hyvärinen.

- Fortum myös kehottaa EU:ta tarkentamaan pitkän aikavälin tavoitettaan  päästöjen vähentämiseksi ja asettamaan sen 95 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Tämä varmistaisi, että maapallon lämpötilan nousu voitaisiin pysäyttää 1,5 asteeseen Pariisin ilmastokokouksen asettaman tavoitteen mukaisesti. Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi EU:n on myös laadittava kustannustehokas päästöjenvähennyssuunnitelma välitavoitteineen. Arvostamme mahdollisuutta keskustella näistä kysymyksistä komissaari Cañeten kanssa, Hyvärinen lisää.

Kuva: Cañete ja Baylan Värtanilla