Vastuullista aurinkoenergiaa Intiassa

Fortumin Kapelin aurinkovoimalaitoksen toimittajan valinnassa vastuullisuus oli tärkeässä roolissa. Edellytämme kumppaneilta samoja eettisiä liiketoimintatapoja, joita noudatamme omassa toiminnassamme.

Fortum panostaa aurinkoenergiaan Intiassa

Fortumilla on tällä hetkellä kaksi aurinkovoimalaitosta Intiassa, jossa aurinko paistaa 300 päivää vuodessa. Uudempi voimalaitoksista sijaitsee Kapelin kylässä Madhya Pradeshin osavaltiossa keskisessä Intiassa. Se rakennettiin vuoden 2014 aikana ja vihittiin käyttöön tammikuussa 2015.

Haluamme vähentää kaikessa toiminnassamme ympäristövaikutuksia ja parantaa taloudellisesta ja sosiaalista hyvinvointia. Samat tavoitteet koskevat myös liiketoimintakumppaneitamme, palvelun- ja tavarantoimittajiamme ja heidän hankintaketjujaan. Fortumin Toimintaohjeessa tavaran ja palveluntoimittajille esitetään perusvaatimukset, joihin toimittajien tulee vastata. Auditoinneissa selvitetään esimerkiksi lakien noudattamista, korruption vastaisia periaatteita, työehtoja ja -oloja, lapsityövoiman käytön kieltoa sekä syrjimättömyyttä.

Kapelin voimalaitoksen toimittaja ja operaattori Juwi India Renewable Energies private Ltd. kävi läpi tarkan auditointiprosessin, jossa selvitettiin liiketoimintaperiaatteisiin, ihmisoikeuksiin, työelämän normeihin ja ympäristöön liittyviä asioita. Auditointitiimimme vieraili sekä Juwin pääkonttorissa Bengalurussa että Kapelin voimalaitoksella. Prosessin aikana haastattelimme johdon edustajia sekä työntekijöitä. Lisäksi tarkistimme asiakirjoja, kuten palkkakuitteja ja työajanseurantaraportteja. Auditoinnin yhteydessä tehtiin myös Kapelin voimalaitoksen työturvallisuustarkastus.

Kapelin voimalaitos on ensimmäinen uusi aurinkovoimalaitos, joka on rakennettu osana Intian valtion uusiutuvan energian investointiohjelman, Jawaharlal Nehru National Solar Missionin (JNNSM), toista vaihetta. Voimalaitos sisältää 125 000 kiinteästi asennettua CdTe-ohutkalvopaneelia ja 15 vaihtosuuntainta. Ratkaisu vähentää hiilijalanjälkeä, veden kulutusta ja investoinnin takaisinmaksuaikaa. Teholtaan 10 MW:n voimalaitos (AC) vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 18 000 tonnia vuodessa. Asian Power Awards 2015 palkitsi laitoksen ”vuoden parhaana aurinkovoimaprojektina”.