Pörssitiedote

Fortumin uusi visio, strategian kulmakivet ja päivitetyt taloudelliset tavoitteet

03 helmikuu 2016, 09:05

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.2.2016 klo 09.05

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.2.2016 klo 09.05

Fortumin strategian tavoitteena on kasvaa ja toimia jatkuvasti kannattavasti. Strategian painopistealueita ovat puhdas energia, asiakkaat ja omistaja-arvon luominen. Sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) uusi pitkän aikavälin taloudellinen tavoite on vähintään 10 prosenttia. Toinen taloudellinen tavoite, vertailukelpoisen nettovelan suhde käyttökatteeseen, on ennallaan, noin 2,5. Myös yhtiön osinkopolitiikka säilyy ennallaan.

Globaalit megatrendit - ilmastonmuutos, kaupungistuminen, aiempaa aktiivisemmat asiakkaat sekä digitalisaation ja energiateknologian kehityksen tarjoamat mahdollisuudet - vauhdittavat energia-alan nopeaa muutosta.  Raaka-aineiden ja polttoaineiden matala hintataso, uusiutuvan energian tuettu rakentaminen ja heikko yleinen talouskehitys ovat laskeneet energian hintaa, mikä puolestaan on johtanut energiasektorin mittavaan muutostarpeeseen. Tämän lisäksi energiateollisuuden on otettava johtava rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Fortumin strategian neljä kulmakiveä ovat: (1) parannamme tuottavuutta ja uudistamme toimialan rakenteita; (2) tarjoamme kaupungeille kestäviä ratkaisuja; (3) kasvamme aurinko- ja tuulivoimassa sekä (4) luomme uusia energialiiketoimintoja.

"Uusi visiomme - puhtaan energian edelläkävijä - yhdistää kaikki nämä teemat. Vahvan kassan ansiosta Fortumilla on ainutlaatuinen mahdollisuus kasvaa ja muuttaa koko energiasektorin rakenteita. Vahva taseemme antaa mahdollisuuksia  kasvuinvestointeihin, vertailukelpoista nettovelkaa suhteessa käyttökatteeseen mittaavan taloudellisen tavoitteemme puitteissa", sanoo toimitusjohtaja Pekka Lundmark. "Pyrimme vahvistamaan asemaamme yritysjärjestelyillä nykyisillä kotimarkkinoillamme ja laajemmin Euroopassa. Aiomme myös hyödyntää osaamistamme luodaksemme uusia tulovirtoja, jotka eivät ole riippuvaisia sähkön pohjoismaisesta tukkuhinnasta."

"Varmistaaksemme strategian nopean ja tehokkaan toimeenpanon uudistamme seuraavaksi organisaatiomme ja toimintamallimme", Lundmark jatkaa.

Fortumin strategian neljä kulmakiveä

Parannamme tuottavuutta ja uudistamme toimialan rakenteita
Nykyisen tuotantokapasiteetin kilpailukyvyn varmistamiseksi Fortum parantaa tuottavuuttaan, keventää kustannusrakennettaan, vahvistaa hankintatoimintojaan ja tehostaa pääoman käyttöä kaikissa liiketoiminnoissa. Ensimmäisessä vaiheessa Fortum  aikoo leikata nykyisten liiketoimintojen kiinteiden kulujen tasoa 100 miljoonalla eurolla vuoden 2017 loppuun mennessä.

Fortumin tavoitteena on luoda arvoa edistämällä yritysjärjestelyin energiasektorin konsolidoitumista ja rakennemuutosta nykyisillä kotimarkkinoilla ja integroituvassa Euroopassa.

Tarjoamme kaupungeille kestäviä ratkaisuja
Nopeasti kasvavien suurkaupunkien ja kasvukeskusten ongelmia ovat lämmityksen, jäähdytyksen ja sähköntuotannon päästöt ja alhainen tehokkuus,  kasvavat jätemäärät sekä lisääntyvän liikenteen aiheuttamat saasteet ja melu. Fortum haluaa tarjota osaamisensa ja kokemuksensa avulla kasvukeskuksille kestäviä ja kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja. Fortumin tarjonta kattaa tehokkaat ja luotettavat kaukolämpö- ja kaukokylmäratkaisut, monipuoliset sähkön kuluttajaratkaisut ja sovellukset, jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen energian tuotannossa sekä sähköisen liikenteen edistämisen älykkäiden latausjärjestelmien avulla. Lisäksi uutta liiketoimintaa haetaan näiden alueiden asiantuntijapalveluista.

Ensisijaisia markkina-alueita ovat nykyiset kotimarkkinat ja muut Euroopan maat. Lisäksi Fortum tutkii liiketoimintamahdollisuuksia tarkkaan valituissa Aasian kasvukeskuksissa.

Kasvamme aurinko- ja tuulivoimassa
Fortumin tavoitteena on kasvaa aurinko- ja tuulivoimassa gigawatti-kokoluokkaan. Aurinko- ja tuulivoimateknologiat ovat nopeasti tulossa kilpailukykyisiksi samalla, kun uusiutuvan energian tuista ollaan vaiheittain luopumassa ja toiminta muuttuu markkinalähtöisemmäksi. Nämä seikat korostavat energiasektorin toimialaosaamisen merkitystä myös aurinko- ja tuulivoimatuotannossa.

Fortumin nykyiset kotimarkkinat ja muut Euroopan maat tarjoavat tuulivoimalle suotuisia olosuhteita. Aurinkovoiman kasvattaminen edellyttää  maantieteellistä laajentumista tarkasti valittuihin uusiin kohteisiin.

Luomme uusia energialiiketoimintoja
Start-up-yrityksillä on yhä merkittävämpi rooli muuttuvan energiasektorin uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien kehittäjinä. Digitalisaation avulla on mahdollista sekä parantaa nykyisen toiminnan tuottavuutta että kehittää uusia tuotteita ja palveluja asiakkaille.

Fortumin tavoitteena on olla energiateknologian ja sovelluskehityksen kärjessä. Kiihdyttääkseen innovaatiotoimintaa ja uusien ratkaisujen kaupallistamista Fortum vahvistaa omaa kehitystyötään ja digitalisaation hyödyntämistä, solmii kumppanuuksia maailman johtavien toimittajien, tutkimuslaitosten ja nousevien teknologiayritysten kanssa sekä investoi suoraan ja välillisesti lupaavia uusia innovaatioita kehittäviin kasvuyrityksiin.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Fortumin päivitetyt taloudelliset tavoitteet vastaavat yhtiön näkemystä pitkän aikavälin arvonluontimahdollisuuksista, uudesta kasvustrategiasta ja liiketoiminnasta.

Päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet yli suhdannesyklin ovat:

- Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) vähintään 10 %
- Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate noin 2,5

Aiemmat pitkänaikavälin taloudelliset tavoitteet olivat sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 12 % ja vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate noin 2,5.

Fortumin osinkopolitiikka säilyy ennallaan: Fortumin tavoitteena on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko, joka on 50-80 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaeriä.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Pekka Lundmark, toimitusjohtaja, puh. 010 45 24112

Media:
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, puh. 010 45 20480

Sijoittajat ja analyytikot:
Sophie Jolly, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 45 32552

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com


Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Balttia, Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000 energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com