Lehdistötiedote

Fortumin uusi biopolttoainetta käyttävä voimalaitos Tukholmassa edennyt koekäyttövaiheeseen

12 helmikuu 2016, 16:30

Fortum Oyj Lehdistötiedote 12.2.2016

Fortumin ja Tukholman kaupungin yhteisesti omistaman Fortum Värmen uusi,
biopolttoainetta käyttävä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos (CHP)
Tukholmassa on edennyt kaupallista käyttöönottoa edeltävään
koekäyttövaiheeseen. Laitos käyttää polttoaineena metsätähteitä ja jätepuuta,
ja tuottaa kaukolämpöä 190 000 kotitaloudelle. Laitoksen tuottaman sähkön määrä
vastaa 20 000 katolle asennettua aurinkopaneelia. Uusi yksikkö on maailman
suurimpia biopolttoainetta käyttäviä CHP-laitoksia ja se vähentää Tukholman
hiilidioksidipäästöjä. Uuden laitoksen toiminnassa yhdistyvät energian
tuotanto, jätteen käsittely ja datakeskusten hukkalämmön hyödyntäminen. Uusi
biovoimalaitos on osa Fortumin strategian mukaista kestävien ratkaisujen
tarjontaa kaupungeille.

"Valmistuttuaan uusi biovoimalaitos on merkittävä askel kohti kestävää
energiajärjestelmää Tukholmassa. Samalla se on myös tärkeä esimerkki
kaupungistumiseen liittyvien haasteiden ratkaisemisesta. Voimme nyt tarjota
kestäviä ratkaisuja, jotka kattavat jätteenkäsittelyn, biokaasun tuotannon,
kaukokylmän sekä muita kiertotalouden ratkaisuja", sanoo Fortum Värmen
toimitusjohtaja Anders Egelrud.

"Sään mukaan vaihtelevan uusiutuvan energian osuuden kasvaessa energian tarve
tulee lisääntymään erityisesti kylminä ja tuulettomina päivinä. Joustavan
CHP-tuotannon ansiosta voimme sopeuttaa sähkön ja lämmön tuotannon vastaamaan
kysyntää, mikä on keskeinen edellytys uusiutuvan energiajärjestelmän
toiminnalle", sanoo Anders Egelrud.

Vuonna 2013 aloitetun rakennushankkeen tavoitteena on luoda Tukholmaan
uusiutuvaan ja kierrätettävään energiaan perustuva järjestelmä vuoteen 2030
mennessä. Polttoaineena käytettävä metsäteollisuuden jäte kuljetetaan
laitokselle meri- ja rautateitse. Laitoksen arvioidaan tuottavan vuosittain 750
gigawattituntia (GWh) sähköä ja 1 700 GWh lämpöä. Se käyttää päivässä 12 000
kuutiometriä haketta, mikä vastaa 3-4 laivalastillista ja 5 junalastillista
haketta viikossa. Laitoksen maanalaisen varaston kapasiteetti on 50 000
kuutiometriä.

Uusi biomassaa käyttävä voimalaitos tulee vähentämään päästöjä 126 000 tonnia
vuodessa, mikä vastaa noin 12 % liikenteen päästöistä Tukholman alueella.

Kasvavissa kaupungeissa ja asutuskeskuksissa joudutaan ratkomaan lämmitykseen,
jäähdytykseen ja sähköntuotannon tehokkuuteen sekä kasvaviin jätemääriin
liittyviä haasteita. Fortum tarjoaa osaamisensa ja kokemuksensa ansiosta
kestäviä kaupunkiratkaisuja tehokkaaseen kaukolämmön ja -kylmän tuotantoon,
sähköä ostavien asiakkaiden integroituihin ratkaisuihin, jätteiden käsittelyyn
ja hyödyntämiseen energiantuotannossa sekä sähköisen liikenteen edistämiseen.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja: Anette Ullskog, viestintäjohtaja, Fortum Värme, +46 72 509 3336

Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat
nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on
päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat,
Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000
energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum
Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com