Verkkouutinen

Fortumin Loviisan voimalaitoksen nestemäisten radioaktiivisten jätteiden kiinteytyslaitos otetaan käyttöön

17 helmikuu 2016, 15:28

VERKKOUUTINEN 17.2.2016

 

Säteilyturvakeskus on 15.2.2016 myöntänyt Loviisan ydinvoimalaitoksen kiinteytyslaitokselle luvan tuotannollisen käyttötoiminnan aloittamiseen. Laitoksella kiinteytetään Loviisan voimalaitoksen toiminnan aikana ja käytöstäpoistossa syntyvät nestemäiset radioaktiiviset jätteet. Nämä jätteet koostuvat pääasiassa prosessiveden puhdistamiseen käytetyistä ioninvaihtomassoista sekä viemärivesien puhdistuksessa syntyneen haihdutusjätteen pohjalietteestä. Kiinteytysprosessi on pitkälti automatisoitu ja työtä ohjataan kiinteytyslaitoksen omasta valvomosta.

Kiinteytyslaitos on sisällytetty Loviisan voimalaitoksen käyttölupaan ja se käsiteltiin laitosmuutoksena. Koska kiinteytyslaitos toimii itsenäisenä kokonaisuutena omassa rakennuksessaan voimalaitosalueella, teki Säteilyturvakeskus sille erillisen, normaalia laitosmuutosta laajemman turvallisuusarvioinnin. Säteilyturvakeskus totesi kiinteytyslaitoksen suunnittelun, rakentamisen ja käyttöönoton turvalliseksi ja vaatimusten mukaiseksi. 

"Loviisan voimalaitoksen kiinteytyslaitos on pilottilaitos, jonka suunnittelu ja onnistunut toteutus on Fortumin oman, osaavan henkilöstön pitkäjänteisen kehitystyön tulos. Laitoksen käyttöönottovaihe aloitettiin vuonna 2006 ja koekäyttöjaksojen aikana on muun muassa testattu ja kehitetty kiinteytysreseptejä sekä parannettu loppusijoitusastian valmistusmenetelmää ja hartsin siirtojärjestelmiä", kertoo Loviisan voimalaitoksen apulaisjohtaja Thomas Buddas

Keskiaktiivisia ioninvaihtohartseja sekä kiinteytettäviä haihdutusjätteitä on kertynyt Loviisan voimalaitoksen historian aikana yhteensä noin 900 m3. Nyt tätä varastoa päästään toden teolla purkamaan. Tavoite on saada kaikki nestemäinen jäte käsiteltyä ennen Loviisan ykkösreaktorin nykyisen käyttöluvan päättymistä 2027. Voimalaitoksen käytön päätyttyä kiinteytyslaitoksella käsitellään järjestelmien tyhjennyksessä ja purkutöissä syntyvät nestemäiset jätteet.

"Jäte betonoidaan suoraan loppusijoitusastioihin, jotka sijoitetaan varastoinnin jälkeen voimalaitosalueella sijaitsevaan voimalaitosjätteen loppusijoitustilaan. Betonoinnin etuihin kuuluvat paloturvallisuus sekä betonin kyky sitoa radioaktiiviset aineet tehokkaasti itseensä. Jäte pystytään käsittelemään pienissä erissä, mikä tekee prosessista turvallisen ja helposti hallittavan", Buddas jatkaa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja: 
Thomas Buddas, apulaisjohtaja, Loviisan voimalaitos, Fortum, puh. 050 455 3710
www.fortum.com/loviisa
www.fortum.com/lovisa

 

Loviisan voimalaitos
Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2015 oli 92,9 %. Käyttökerroin oli kansainvälisessä mittakaavassa painevesilaitosten parhaita. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,47 terawattituntia, mikä on noin 13 % Suomen sähköntuotannosta. Loviisan voimalaitos työllistää reilun 500 fortumlaisen lisäksi noin 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää, jotka käyvät töissä voimalaitosalueella päivittäin. Fortum investoi vuonna 2015 Loviisan voimalaitokseen yhteensä noin 80 miljoonaa euroa. Lisätietoja: www.fortum.com/loviisa

Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat, Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000 energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com