Pörssitiedote

Fortumille uusi liiketoimintarakenne 1.4.2016 lähtien

19 helmikuu 2016, 09:30

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2016 KLO 9.30

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2016 KLO 9.30

Fortum uusii liiketoimintarakenteensa 1.4.2016 alkaen. Muutoksella mahdollistetaan yhtiön 3.2.2016 julkistetun uuden vision ja strategian toteutus. Fortum muodostaa kolme liiketoimintadivisioonaa, jotka ovat Generation, City Solutions ja Russia. Lisäksi perustetaan kaksi kehitysyksikköä, jotka keskittyvät uuden liiketoiminnan luomiseen: M&A and Solar & Wind Development ja Technology and New Ventures.

Muutokset Fortumin taloudelliseen raportointiin ovat toistaiseksi vähäisiä ja yhtiö raportoi jatkossakin toimintansa neljässä segmentissä. Vuoden 2016 toisesta neljänneksestä lähtien raportoitavat segmentit ovat Generation, City Solutions (pääosin entinen Heat, Electricity Sales and Solutions) ja Russia. Uudet kehitysyksiköt M&A and Solar & Wind Development ja Technology and New Ventures raportoidaan Muut-segmentissä. Uudelleenorganisoinnin seurauksena osa liiketoiminnoista raportoidaan jatkossa eri segmentissä kuin aiemmin. Muutoksen taloudellinen vaikutus on toistaiseksi pieni, joten vuoden 2015 vertailutietoja ei tulla muuttamaan takautuvasti. 

Uudessa organisaatiossa on neljä esikuntatoimintoa: Finance; Legal; Strategy, People and Performance ja Corporate Affairs and Communications. Nykyisestä rakenteesta poiketen Fortumin uudessa organisaatiossa ei ole Chief Operating Officer (COO) -roolia, vaan liiketoimintadivisioonat ja kehitysyksiköt raportoivat suoraan toimitusjohtajalle. Fortumin nykyinen COO nimitetään varatoimitusjohtajaksi, jonka tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa uuden vision ja strategian toimeenpanossa.

"Uuden organisaation myötä pystymme paremmin keskittymään strategisiin painopistealueisiimme. Parannamme nykyisten toimintojen tuottavuutta, haemme kasvua kestävissä kaupunkiratkaisuissa sekä tuuli- ja aurinkovoimassa. Kehitämme myös uusia energialiiketoimintoja. Muutoksella tavoittelemme nopeampaa ja ketterämpää yrityskulttuuria, pyrimme mahdollisuuksien mukaan vähentämään organisaatiotasoja ja tarjoamaan uusia mahdollisuuksia lahjakkaille naisille ja miehille. Tulemme myös panostamaan tulevaisuutemme kannalta keskeisiin kehityskohteisiin", sanoo Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Fortumin johtoryhmä:

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja
Matti Ruotsala nimitetään varatoimitusjohtajaksi kesällä 2017 tapahtuvaan eläköitymiseensä saakka. Hän on tällä hetkellä Chief Operating Officer.
Timo Karttinen jatkaa Fortumin talousjohtajana.
Tiina Tuomela nimitetään Generation-divisioonan johtajaksi. Hän on tällä hetkellä Fortumin Nuclear and Thermal Power -divisioonan johtaja.
Markus Rauramo nimitetään City Solutions -divisioonan johtajaksi. Hän on tällä hetkellä Heat, Electricity Sales and Solutions -divisioonan johtaja.
Alexander Chuvaev jatkaa Russia-divisioonan johtajana.
Per Langer nimitetään Technology and New Ventures -yksikön johtajaksi. Hän on tällä hetkellä Hydro Power and Technology -divisioonan johtaja.
Kari Kautinen nimitetään M&A and Solar & Wind Development -yksikön johtajaksi. Hän on tällä hetkellä Strategy and M&A -toiminnon johtaja.
Sirpa-Helena Sormunen jatkaa Fortumin lakiasiainjohtajana.
Risto Penttinen nimitetään Strategy, People and Performance -toiminnon johtajaksi ja uudeksi johtoryhmän jäseneksi. Risto Penttinen on tällä hetkellä konsernin strategiajohtaja.
Arto Räty nimitetään Corporate Affairs and Communications -toiminnon johtajaksi ja uudeksi johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa Fortumissa 29.2.2016.

Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle lukuun ottamatta lakiasiainjohtajaa, joka raportoi talousjohtajalle.

Henkilöstö- ja IT-johtaja Mikael Frisk on toivonut uusia tehtäviä palveltuaan yhtiön johtoryhmässä 15 vuoden ajan.

Fortumin yhteiskuntasuhdejohtaja ja nykyisen johtoryhmän jäsen Esa Hyvärinen raportoi uudessa organisaatiossa Arto Rädylle.

Fortumin viestintäjohtaja ja johtoryhmän jäsen Helena Aatinen on päättänyt jättää yhtiön.

"Fortumin johtoryhmään tulee useita muutoksia. Tässä yhteydessä haluan kiittää yhtiön jättävää Helena Aatista hänen merkittävästä panoksestaan viime vuosina. Mikael Frisk on menestyksekkäästi toiminut konsernin henkilöstöjohtajana vuodesta 2001 ja olemme yhdessä todenneet, että on aika tehdä jotain muuta. Mikael harkitsee vaihtoehtoja sekä Fortumissa että yhtiön ulkopuolella. Esa Hyvärinen on tehnyt erinomaista työtä yhteiskuntasuhteissa, joiden painoarvo ei ainakaan vähene osana uutta, laajempaa kokonaisuutta.

Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Fortumiin Arto Räty, joka on vaikuttavan uransa aikana rakentanut ainutlaatuisen suhdeverkoston korkeimman tason kotimaisiin ja kansainvälisiin päättäjiin. Arto on seurannut energiasektorin kehitystä läheltä ja kokeneena johtaja hän antaa tilaa ja kehitysmahdollisuuksia nykyisille ja uusille osaajille tiimissään. Toivotan tervetulleeksi johtoryhmään myös Risto Penttisen. Hän johtaa esikuntatoimintoa, jonka tavoitteena on strategialähtöinen henkilöstön ja osaamisen kehittäminen ja Fortumin suoritustason parantaminen", sanoo Pekka Lundmark.

Fortumin uusi organisaatio ja johtoryhmävastuut 1.4.2016 alkaen:

Generation-divisioona vastaa Fortumin sähköntuotannosta, tuotannon optimoinnista ja trading-toiminnasta Pohjoismaissa.  Siihen kuuluvat ydinvoima-, vesivoima- ja lämpövoimatuotanto, sähköntuotannon optimointi ja sähkökauppa, markkina-analyysi sekä ydinvoiman asiantuntijapalvelut. Generation-divisioonan johtaja on Tiina Tuomela.

City Solutions -divisioonan vastuulla on kehittää kestävistä kaupunkiratkaisuista kasvavaa liiketoimintaa Fortumille. Divisioonaan kuuluvat kaukolämpö ja -kylmä, jätteen energiahyötykäyttö, biopolttoaineet ja muut kiertotalouden ratkaisut sekä sähkönmyynti ja siihen liittyvät palvelut. City Solutions -divisioonaan kuuluvat jatkossa myös nykyiseen Power Solutions -yksikön asiantuntijapalvelut ydinvoimapalveluita lukuun ottamatta. Divisioonaa johtaa Markus Rauramo.  

Russia-divisioona vastaa Fortumin sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä. Divisioonaa johtaa Alexander Chuvaev, joka myös jatkaa OAO Fortumin toimitusjohtajana.

Technology and New Ventures on perustettu vauhdittamaan uuden liiketoiminnan kehitystä ja se vastaa myös Fortumin tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Kehitysyksikkö toimii sisäisenä yrityshautomona ja sen vastuulla ovat myös investoinnit start-up-yrityksiin sekä yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Myös konsernin IT liitetään Technology and New Ventures -yksikköön. Keskeisenä tavoitteena on digitalisaation täysimittainen hyödyntäminen liiketoimintojen ja asiakasratkaisujen kehityksessä. Yksikköä johtaa Per Langer. 

M&A and Solar & Wind Development. Fortumin tavoitteena on luoda arvoa energiasektorin yritysjärjestelyillä nykyisillä kotimarkkinoilla ja integroituvassa Euroopassa. Tavoitteena on myös kasvaa aurinko- ja tuulivoimassa gigawatti-luokkaan. Näitä päämääriä varten on perustettu uusi kehitysyksikkö, joka keskittyy yritysjärjestelyihin sekä aurinko- ja tuulivoiman kasvattamiseen. Yksikköä johtaa Kari Kautinen.

Finance-toiminnon vastuulle kuuluvat konsernin talous, rahoitus, riskien hallinta, sisäinen tarkastus, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, verot sekä Fortum Business Services -palveluyksikkö. Toimintoa johtaa Timo Karttinen.

Legal-toiminto vastaa konsernin lakiasioista, toiminnan eettisyydestä ja ohjeidenmukaisuudesta sekä sisäisestä valvonnasta (internal control) Fortumissa. Toimintoa johtaa Sirpa-Helena Sormunen.

Strategy, People and Performance -toiminto on perustettu kehittämään strategialähtöisesti henkilöstön osaamista ja organisaation suorituskykyä. Sen vastuulle kuuluvat strategia, henkilöstön ja osaamisen kehittäminen, henkilöstöpalvelut sekä työterveys. Strategy, People and Performance -toiminto vastaa myös hankinnan ja investointiprosessien tehostamisesta konsernin laajuisesti. Toimintoa johtaa Risto Penttinen.

Corporate Affairs and Communications -toiminto on uusi ja sen tavoitteena on vahvistaa entisestään Fortumin yhteiskuntasuhteita ja kansainvälistä suhdetoimintaa, mainetta ja brändiä sekä hyödyntää viestintäkanavia mahdollisimman monipuolisesti ja aktiivisesti. Sen vastuulle kuuluvat yhteiskuntasuhteet, konserniviestintä, brändi, kestävä kehitys, työturvallisuus sekä yritys- ja tietoturvallisuus.  Toimintoa johtaa Arto Räty.

Fortum Oyj
Pekka Lundmark
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Pekka Lundmark, toimitusjohtaja, puh. 010 45 24112

Sijoittajat: Sophie Jolly, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317

Media: Pauliina Vuosio, talousviestintäjohtaja, puh. 050 453 2383

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com

Fortumin johtoryhmässä jatkavista henkilöiden esittelyt:
http://www.fortum.com/fi/konserni/hallinto-ja-johtaminen/konsernin-johtoryhma/pages/default.aspx

Fortumin johtoryhmän uusien jäsenten esittelyt:

RISTO PENTTINEN
Johtaja, Strategy, People and Performance 1.4.2016 alkaen
s. 1968, Suomen kansalainen
KTM
Fortumin palveluksessa vuodesta 2011

Aiemmat tehtävät:
Fortum Oyj, strategiajohtaja, 2014–2016
Fortum Power-divisioona, strategisista hankkeista vastaava johtaja, 2011–2014
McKinsey & Company, osakas, 2005–2011
McKinsey & Company, konsultti ja projektijohtaja, 1996 ja 1997–2005

Keskeisimmät luottamustoimet:
Energiateollisuus ry:n sähköntuotantovaliokunta 2014-
Fingridin neuvottelukunta 2012-2014


ARTO RÄTY
Johtaja, Corporate Affairs and Communications 29.2.2016 alkaen
s. 1955, Suomen kansalainen
Kenraaliluutnantti (evp)
Kadettikoulu, Sotakorkeakoulun yleisesikuntaupseerikurssi, Kansallisen turvallisuuden johtokoulutus,  Harvard University, John F. Kennedy School of Government, USA ,
sekä lukuisia muita kansainvälisiä kursseja ja koulutusohjelmia

Aiemmat tehtävät:
Puolustusministeriö, kansliapäällikkö, 2011–2015
Pääesikunta, operaatiopäällikkö, 2009–2010
Maavoimien Esikunta, esikuntapäällikkö, 2008–2009
Puolustusministeriön kansallisen puolustuspolitiikan yksikkö, johtaja, 2005–2008
Maanpuolustuskurssien johtaja, 2003–2004
Porin Prikaatin komentaja, 2000–2002
Suomen Pataljoonan komentaja, KFOR, Kosovo, 2000
Pääesikunnan kansainvälinen osasto, apulaisosastopäällikkö, 1997–2000
NATO HQ, SHAPE PCC, Apulaissotilasasiamies NATO yhteysupseeri, Belgia, 1994–1997

Keskeisimmät luottamustoimet:
Destia Oy:n hallituksen puheenjohtaja, 2015–
Destia Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen, 2014–2015
Ahlström Capital Cleantech Fund I:n hallituksen jäsen, 2011–
Turvallisuuskomitean puheenjohtaja, 2011–2015 
Huoltovarmuusneuvoston jäsen, 2011–2015

Fortumin johtoryhmän uusien jäsenten kuvat:
http://mediabank.fortum.com:80/public/35863606e18B.aspx