Lehdistötiedote

Fortum vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä Espoossa monipuolisella lämmöntuotannolla

23 helmikuu 2016, 11:00

PAIKALLISTIEDOTE ESPOON ALUEEN JA ENERGIA-ALAN MEDIOILLE 23.2.2016

Fortum monipuolistaa kaukolämmöntuotantoa Espoossa hyödyntämällä uusiutuvia
puuperäisiä polttoaineita, hukkalämpöä ja geotermistä lämpöä. Tämä pienentää
merkittävästi lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä ja tarjoaa siten puhtaampaa
kaukolämpöä espoolaisille.

Uusiutuvien polttoaineiden ja hukkalämmön osuus Espoon kaukolämmön tuotannosta
nousee tämän vuoden aikana lähes 30 prosenttiin. Vuonna 2015 osuus oli 16 % ja
vuonna 2014 alle prosentin. Uusiutuvien ja hukkalämmön hyödyntämistä lisätään
lähivuosina. Tavoitteena on tehdä kaukolämpö hiilineutraaliksi Espoossa vuoteen
2030 mennessä.

Kivenlahden lämpölaitoksella ollaan parhaillaan siirtymässä raskaasta
polttoöljystä puupellettien käyttöön. Uusiutuvalla biopolttoaineella
Kivenlahdessa tuotettu lämpö vähentää myös maakaasun käyttöä muilla
lämpölaitoksilla.

Vermon lämpölaitoksella korvataan polttoöljyä Fortumin Joensuussa tuottamalla
bioöljyllä. Bioöljyllä tuotettu energia vähentää kasvihuonepäästöjä jopa yli 90
% fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

Suomenojalla vuoden toimineessa Fortumin lämpöpumppulaitoksessa hyödynnetään
jäteveden hukkalämpöä, jolla voidaan kattaa noin 15 % Espoon
kaukolämmöntarpeesta. Tiedon ja Elisan datakeskusten hukkalämmöllä lämpiää
puolestaan noin 1 000 omakotitaloa. Valmistumassa olevien Matinkylän
metrokeskuksen ja Espoon sairaalan hukkalämpö lämmittää jatkossa yhteensä noin
250 omakotitaloa.

Geotermisellä lämmöllä Fortum voisi jatkossa kattaa jopa 30 % kaukolämmön
tarpeesta Espoossa. St1 on tehnyt päätöksen geotermisen pilottilämpölaitoksen
rakentamisesta Otaniemeen Fortumin lämpölaitoksen tontille, jossa porausten on
määrä alkaa maalis-huhtikuussa. Laitoksen on tarkoitus valmistua 2017 aikana,
jonka jälkeen Fortum tulee ostamaan tuotetun lämmön kaukolämpöverkkoonsa.
Pilottilaitoksen tuotannon arvioidaan olevan noin 10 % Espoon kaukolämmön
tarpeesta.

Fortumin uuden strategian yksi neljästä kulmakivestä on tarjota kaupungeille
kestäviä ratkaisuja. Fortumin tarjonta kattaa tehokkaat ja luotettavat
kaukolämpö- ja kaukokylmäratkaisut, monipuoliset sähkön kuluttajaratkaisut ja
sovellukset, jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen energian tuotannossa sekä
sähköisen liikenteen edistämisen älykkäiden latausjärjestelmien avulla.

Valokuvia: http://mediabank.fortum.com:80/public/a0fef951e123.aspx

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Ilkka Toijala, tuotantojohtaja, 040 820 2336
Tero Era, viestintäpäällikkö, 050 541 6337

Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat
nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on
päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat,
Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000
energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum
Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com