EU:n linjattava ilmastotavoitteensa Pariisin sopimuksen mukaisesti

09 helmikuu 2016, 10:32

Fortumin kannanotto EU:n ilmastopolitiikan kehitykseen.

Pariisin ilmastokokous joulukuussa 2015 sai menestyksekkäästi aikaan sitovan ja kaikki maat kattavan sopimuksen, mikä luo entistä tasapuolisemmat edellytykset ilmastonmuutoksen hillitsemiselle ja hiilivuodon riskin vähentämiselle. Sopimukseen on sitoutunut 195 maata, jotka vastaavat 98 prosentista maailman kasvihuonepäästöistä. Edellytykset tarkastella uudelleen ja tiukentaa EU:n vuoden 2030 päästötavoitteita ovat nyt selkeästi olemassa.

Fortum kehottaa EU:ta asettamaan uudeksi pitkän aikavälin tavoitteeksi päästöjen vähentämisen 95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Tämä varmistaisi, että maapallon lämpötilan nousu voitaisiin pysäyttää 1,5 asteeseen. Myös välitavoitteiden tulisi olla kunnianhimoisempia. Vuoden 2030 tavoite tulisi olla 45–50 % ja vuoden 2040 tavoite tulisi määritellä vuonna 2023.

Päästökaupan roolia on vahvistettava, jotta kunnianhimoisemmat vähennystavoitteet saavutetaan. Päästökauppajärjestelmän vuosittaisen päästövähennyskertoimen (LRF) nostaminen vähintään 2,6 prosenttiin vuodesta 2021 eteenpäin olisi merkittävä askel. LRF tarkoittaa päästökauppajärjestelmän päästöjen vuosittaista vähennysvauhtia, esim. LRF=2,6 % tarkoittaa päästöjen vähenemistä 2,6 % vuodessa. Fortumin mielestä päästökauppa on edelleenkin vahva, kustannustehokas, teknologianeutraali ja joustava keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tämän lisäksi Fortum ehdottaa, että EU selvittäisi päästökaupan laajentamista myös lämmitys- ja jäähdytyssektorille.

Edellytykset EU:n päästötavoitteen kiristämiselle ovat olemassa: Pariisin ilmastokokouksen lopputulos kannustaa kunnianhimoisempiin tavoitteisiin ja toisaalta kasvihuonekaasupäästöt EU:n alueella ovat vähentyneet nopeammin kuin vuoden 2020 tavoite edellyttäisi. Hyvissä ajoin tehty päätös pitkän aikavälin tavoitteista ja välitavoitteista lisää toimintaympäristön ennustettavuutta ja vakautta. Tämä on tärkeää erityisesti energiateollisuudelle, joka päättää vuosisadan puoleenväliin ulottuvista investoinneista seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Lisätietoja:
Kari Kankaanpää, 050 4532330, kari [piste] t [piste] kankaanpaa [ät] fortum [piste] com