Energiatehokkuutta lauhdutinteknologialla

Joensuun voimalaitokselle asennettu savukaasulauhdutin on pienentänyt polttoaineen tarvetta. Myös rikki- ja hiukkaspäästöt saavat kyytiä kulkeutuessaan märkäpesurin läpi.

Fortumin Joensuun Kontiosuolla sijaitseva sähkön ja  lämmön tuotantolaitos (combined heat and power, CHP) tuottaa kaukolämpöä noin 42 000 joensuulaiselle sekä sähköä valtakunnan verkkoon. CHP-laitoksen tuottama lämpö kattaa 95 % Joensuun lämmöntarpeesta. Tällä hetkellä yli 70 % energiasta tuotetaan uusiutuville puupolttoaineilla. Laitoksella käytetään myös turvetta sekä läheisellä  kaatopaikalla syntyvää biokaasua, joka johdetaan putkea pitkin kaatopaikalta  suoraan voimalaitoksen kattilaan. Voimalaitoksen vähäpäästöisyyttä lisäsi entisestään energiatehokas savukaasulauhdutin, joka otettiin käyttöön lokakuussa 2015.

Savukaasujen lauhdutus on teknologia, jolla kiinteän polttoaineen kokonaishyötysuhdetta voidaan nostaa entisestään siirtämällä prosessista poistuvien kosteiden savukaasujen sisältämää lämpöä kaukolämpöveteen. Lauhduttimen toiminta perustuu savukaasun lämpötilan laskemiseen sekaan ruiskutettavan pesuveden avulla, jolloin osa savukaasuissa olevasta vesihöyrystä tiivistyy nesteeksi ja vapauttaa samalla lämpöä pesuveteen. Tämä lauhtumislämpö voidaan hyödyntää  kaukolämpönä. Savukaasulauhdutin tuottaa siis merkittävän määrän lämpöenergiaa, joka pienentää voimalaitoksen ja muiden lämpökattiloiden tuotantomääriä ja siten myös polttoainetarvetta. Tämä puolestaan vähentää hiilidioksidipäästöjä.

CO2-päästöjen lisäksi savukaasulauhdutin pienentää voimalaitoksen rikki- ja hiukkaspäästöjä, kun savukaasu kulkee ns. märkäpesurin läpi. Se erottaa kiintoainetta (hiukkaspäästöt) ja vähentää happamien kaasujen, etenkin rikkipäästöjen pitoisuutta savukaasuissa. Rikin oksidit vähenevät merkittävästi myös reagoidessaan savukaasulauhduttimeen syötettävän lipeän eli NaOH:n kanssa.

Uusi savukaasulauhdutin kasvattaa Joensuun voimalaitoksen lämpökapasiteettia noin 30 megawatilla (MW) ja säästää polttoainetta noin 140 gigawattituntia (GWh) vuodessa.

Joensuun CHP-laitoksen kaukolämmön tuotantokapasiteetti on nyt 130 MW ja sähkön tuotantokapasiteetti 50 MW. Laitokseen integroitiin vuonna 2013 bioöljyn tuotantolaitos.