Lehdistötiedote

Myönteinen oikeudenpäätös Fortumin rahoitusyhtiön verotuksesta Belgiassa

14 tammikuu 2016, 16:00

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 14.1.2016

Antwerpenin vetoomustuomioistuin Belgiassa on eilen antanut myönteisen
päätöksen Fortumin jättämään valitukseen, joka koski rahoitusyhtiö Fortum EIF
NV:n jälkiverotusta vuodelta 2008. Fortumin tilinpäätökseen ei lainopillisten
arvioiden ja lausuntojen perusteella ole tehty verovarausta. Belgian
veroviranomainen voi vielä valittaa päätöksestä korkeimpaan oikeuteen, Hof van
Cassatie'in.

Vetoomustuomioistuimen päätös koskee belgialaisen rahoitusyhtiö Fortum EIF NV:n
saman konsernin ruotsalaisyhtiölle myöntämiä lainoja, joilla rahoitettiin
Venäjällä tehty yrityskauppa. Veroviranomaisen mukaan Fortum ei olisi saanut
tehdä Belgian lakien sallimaa oman pääoman laskennallista korkovähennystä
(Notional Interest Deduction, NID). Tuomioistuin katsoi kuitenkin, että Fortum
EIF on oikeutettu NID-vähennyksiin, sillä yhtiö on perustettu
liiketoiminnallisista tarpeista rahoitusriskienhallintaa varten.

Vuonna 2008 Belgiaan maksetut tuloverot olivat 36 milj. euroa. Fortumilla on
vireillä valitukset myös veroviranomaisen Fortum EIF:lle antamista
jälkiveropäätöksistä vuosille 2009, 2010 ja 2011. Päätökset näiden vuosien
osalta ovat odottaneet vuoden 2008 ratkaisua, ja Fortum arvioi myös näiden
valitusten ratkeavan Fortumin eduksi. Vuosien 2008-11 jälkiverojen yhteissumma
on 98 milj. euroa. Ne on maksettu vuosina 2012-15 ja kirjattu saataviin.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Reijo Salo, verojohtaja, puh. 050 45 24443

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas
sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja
asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä
energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä
sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi