Muovijalostamo aloittaa kierrätyksen etuajassa

Vuoden vaihteessa alkoi kuluttajamuovipakkausten erilliskeräys ympäri Suomen. Eri lähteistä kerätyt muovijätteet jalostetaan Ekokemin Muovijalostamossa laadukkaaksi uusioraaka-aineeksi teollisuudelle.
– Muovinkierrätyksellä on merkittävä rooli niin teollisuudelle, yhteiskunnalle kuin ilmastolle: neitseelliseen raaka-aineeseen verrattuna uusiomuovilla on pienempi hiilijalanjälki. Hyvin toimiva muovinkierrätys on askel kohti kiertotaloutta, jossa arvokkaat materiaalit hyödynnetään aina uudelleen, sanoo uusista liiketoiminnoista vastaava johtaja Mari Puoskari Ekokemiltä.
Muovijalostamo avataan etuajassa jo kesällä 2016.

Muovijalostamo nousee etuajassa kesän kynnyksellä Riihimäen Kiertotalouskylään. Ekokemin ainutlaatuinen Kiertotalouskylä nostaa yhdyskuntajätteen kierrätysasteen 50 %:iin. Kiertotalouskylässä sekajätteestä saadaan arvokkaat materiaalit, muovit, metallit ja biojäte erilleen ennen energiahyödyntämistä. Kiertotalous liittyy vahvasti myös ilmaston lämpenemisen torjuntaan.
– Muovinkierrätyksessä on suuri potentiaali kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Toimivista muovinkierrätysratkaisuista on puutetta niin Euroopassa kuin kauempanakin. Ekokemin Muovijalostamo-konsepti on mahdollista monistaa muuallekin yhteisten tavoitteiden kiristyessä, Puoskari sanoo.

Uusiomuovilla on arvoa teollisuudelle ja loppukäyttäjälle
– Kierrätysraaka-aineilla on yhä enemmän arvoa niin teollisuudelle kuin kuluttajille. Toisaalta uusiomuovi on materiaalina teollisuudelle neitseellistä raaka-ainetta edullisempaa. Toisaalta kuluttajat haluavat lisääntyvässä määrin valita kierrätysmateriaalista valmistetun tuotteen, Puoskari toteaa.

Muovijalostamo vie konkreettisen askeleen eteenpäin kohti kiertotalousyhteiskuntaa. Kiertotalouskylän Muovijalostamossa käsitellään vuositasolla 20 000 tonnia kuluttajamuovipakkauksia sekä maataloudelta ja kaupalta erilliskerättyä muovia. Ekokemin Kiertotalouskylä on konseptina ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa erotellaan kotitalouksien sekajätteestä muovia ja valmistetaan siitä uusioraaka-ainetta.
– Edelleenkin resurssitehokkuudessa on valtavasti tekemistä. Globaalisti peräti 90 % tuotannossa käytetyistä raaka-aineista päätyy jätteeksi, Puoskari kertoo.

Velvoitteet ja asiakkaiden tarve ohjaavat kehitystä
Muovi on yksi maailman käytetyimmistä ja monimuotoisimmista materiaaleista. Sen kulutus on kasvanut tasaisesti aina 1950-luvulta lähtien.
– Kierrätyksen tärkeimpiä ajureita ovat asiakastarve uusiomateriaaleille ja lainsäädäntö. EU-tasolla vaatimukset kiristynevät edelleen, Mari Puoskari kertoo.

Lisätiedot:

Mari Puoskari
Senior Vice President New Business Ventures
Ekokem
puh. 050 537 2595