Pörssitiedote

Fortumin viimeisen neljänneksen 2015 nettotulokseen noin -185 miljoonan euron kertaluonteinen vaikutus arvonalentumisista ja varauksista sekä johdannaisten käyvän arvon muutoksista

20 tammikuu 2016, 12:35

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.1.2016 KLO 12.35

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.1.2016 KLO 12.35

Fortumin vuoden 2015 viimeisen neljänneksen nettotulokseen sisältyy noin -110 miljoonan euron kertaluontoinen vaikutus arvonalentumista ja varauksista. Negatiivinen vaikutus ennen veroja kohdistuu pääosin Power and Technology -segmentin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.

Kertaluonteiset erät liittyvät pääosin Fortumin Inkoon ja Meri-Porin hiilivoimalaitoksiin. Hiililauhdevoiman kysyntä pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla on vähentynyt laskeneen sähkön tukkumarkkinahinnan myötä. Fortum kirjaa varauksen liittyen Inkoon voimalaitoksen purkamiseen ja aloittaa valmistelut laitoksen purkamiseksi. Sähköntuotanto voimalaitoksella lopetettiin helmikuussa 2014 ja laitoksesta tehtiin alaskirjaus vuonna 2013. Fortum kirjaa arvonalentumistappion myös omistusosuudestaan Meri-Porin voimalaitoksessa.

Nettotulokseen vaikuttaa negatiivisesti myös Ruotsissa sijaitsevan Oskarshamnin ydinvoimalaitoksen 1- ja 2-yksiköiden sulkemiseen liittyvä lisäalaskirjaus, joka tehdään viimeisen neljänneksen aikana saatujen tietojen perusteella.

 

Alaskirjausten ja varausten ohella nettotuloksen vaikuttaa lähinnä sähköntuotantoa suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutos -75 miljoonaa euroa, joihin ei voida soveltaa IFRS-kirjanpitokäytännön (IAS 39) mukaista suojauslaskentaa.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Media: Helena Aatinen, viestintäjohtaja, Fortum, puh. 010 45 20480
Sijoittajasuhteet: Sophie Jolly, sijoittajasuhdejohtaja, Fortum, puh. 010 45 32552

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi