Pörssitiedote

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016

22 tammikuu 2016, 14:00

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.1.2016 KLO 14.00

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.1.2016 KLO 14.00

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kahdeksasta (8) jäsenestä ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:
Sari Baldauf
, hallituksen puheenjohtajaksi
Kim Ignatius, varapuheenjohtajaksi
Minoo Akhtarzand, jäseneksi
Heinz-Werner Binzel, jäseneksi
Eva Hamilton, jäseneksi
Tapio Kuula, jäseneksi ja
Jyrki Talvitie, jäseneksi

Uudeksi jäseneksi ehdotetaan:
Veli-Matti Reinikkala

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot:
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee ehdottamaan vuoden 2016 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät muuttumattomina ja ovat tulevana toimikautena seuraavat:

Puheenjohtaja: 75 000 euroa vuodessa,
Varapuheenjohtaja: 57 000 euroa vuodessa ja
Jäsen: 40 000 euroa vuodessa sekä
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: 57 000 euroa vuodessa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Kokouspalkkioksi esitetään 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista Suomessa asuville kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista. Puhelinkokouksista maksetaan kaikille sekä hallituksen että valiokuntien jäsenille yksinkertainen palkkio. Päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii ylijohtaja Eero Heliövaara valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksiköstä ja jäseninä varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varmasta, pääjohtaja Liisa Hyssälä Kansaneläkelaitoksesta sekä Sari Baldauf, Fortum Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Sari Baldauf ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen palkkioista.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä

Lisätietoja:
Eero Heliövaara, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, 0295 160 150

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi
 

Uuden jäsenehdokkaan ansioluettelo:

VELI-MATTI REINIKKALA
s. 1957
Suomen kansalainen

Koulutus:
Executive Master of Business Administration, Helsingin Kauppakorkeakoulu

Päätehtävä:
Johtaja

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
ABB

Euroopan aluejohtaja, ABB-konsernin johtoryhmän jäsen, Sveitsi 2015
Process Automation -divisioonan johtaja, ABB Ltd:n johtoryhmän jäsen, Sveitsi 2006–2014
Process Automation -liiketoiminta-alueen johtaja, ABB Ltd, Sveitsi 2005
Automation Technologies -divisioonan johtaja Kiinassa, ABB (China) Ltd., Global Automation Technologies -divisioonan johtoryhmän jäsen 2003–2004
Drives & Power Electronics -liiketoiminta-alueen päällikkö, ABB Automation Management Ltd., Sveitsi 2002–2003
Yksikön päällikkö, LV Drives -liiketoiminta 1999–2002
Liiketoiminta-alueen päällikkö, Drives-liiketoiminta, Suomi 1996–1999
Talousjohtaja, ABB Industry Oy, Suomi 1994–1996
Business Controller, Drives-liiketoiminta, Suomi 1993–1994

Tampella Group
Toimitusjohtaja, Pac Asia Ltd., Lontoo, Iso-Britannia / Vancouver, Kanada 1992–1993
Talousjohtaja ja johtaja, Tampella Packaging -divisioona, Suomi 1989–1991

UPM Kymmene (Rauma-Repola, Schaumann, Kymmene)
Useita business control -tehtäviä divisioona- ja paikallisyksikkötasoilla 1979–1989

Merkittävimmät luottamustoimet:
UPM-Kymmene Oyj, Suomi, hallituksen jäsen
Quant AB, Ruotsi, hallituksen jäsen

Sisäisiä ABB:n hallitusjäsenyyksiä vuoden 2015 loppuun saakka:
Puheenjohtaja, ABB AB, Ruotsi; puheenjohtaja, ABB AG, Sveitsi; puheenjohtaja, ABB, Ranska; puheenjohtaja, ABB Oyj, Suomi; puheenjohtaja, ABB AS, Norja
Hallituksen jäsen, ABB SA, Espanja; hallituksen jäsen, ABB BV, Hollanti

Osakeomistus:
Veli-Matti Reinikkala ei omista Fortum Oyj:n osakkeita.