Fortumin lausunto uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituesta

08 tammikuu 2016, 16:06

Fortum tukee lähtökohtaisesti työ- ja elinkeinoministeriön uusiutuvan energian ja energiateknologian investointitukiasetusluonnoksen tavoitteita (lausuntopyyntö TEM/2276/03.01.02/2015).

Fortum katsoo kuitenkin, että siirtymisen vähähiiliseen energiapolitiikkaan tulee tapahtua mahdollisimman markkinalähtöisesti. Näkemyksemme mukaan erityinen painopiste tulisi asettaa energiateknologian demonstraatiohankkeisiin.

Fortum kiinnittää lausunnossaan huomiota investointitukiasetusluonnoksen ja energiatukiasetuksen väliseen suhteeseen ja osittain päällekkäiseen soveltamisalaan. Investointituen hakemista ei tulisi estää, vaikka tukea olisi jo haettu energiatukiasetuksen perusteella.

Fortum pitää myös tärkeänä, että energian varastointihankkeiden ja hajautetun energiantuotannon (tuen saajaa koskeva määräys) tukeminen mahdollistetaan.

Lue koko lausunto alla olevasta liitteestä.