Sijoittajauutinen

Fortum on tehnyt julkisen ostotarjouksen puolalaisesta sähkö- ja kaasuyhtiö Duonista

08 tammikuu 2016, 17:30

FORTUM OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 8.1.2016

FORTUM OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 8.1.2016

Fortum on tehnyt Puolassa julkisen ostotarjouksen Varsovan pörssissä listatun sähkö- ja kaasuyhtiö Duon Grupa S.A.:n kaikista osakkeista. Kauppa toteutuu, mikäli Fortum saa vähintään 51 % osakkeista tarjousajan loppuun mennessä. Toteutuessaan kauppa kasvattaisi Fortumin sähkönmyyntiä ja siihen liittyviä asiakaspalveluita yhtiön strategian mukaisesti.

Ostotarjouksen osakekohtainen hinta on 3,85 Puolan zlotya, joka on 19,2 % korkeampi kuin Duonin osakkeen kolmen kuukauden painotettu keskimääräinen osakekurssi. Tarjousaika alkaa 28.1.2016 ja sen arvioidaan päättyvän 26.2.2016. Tarjous on tehty Puolan lainsäädännön sekä Varsovan pörssin sääntöjen mukaisesti, ja se vaatii Puolan kilpailuviranomaisen hyväksynnän.

Eräät Duonin osakkeenomistajat - mukaan lukien yrityksen johtoryhmän jäsenet - jotka edustavat yhdessä noin 44 prosenttia Duonin kaikista osakkeista, ovat sitoutuneet tavanomaisin ehdoin myymään osakkeensa Fortumille. Tällä hetkellä Fortum ei omista Duonin osakkeita.

Duon myy sähköä ja maakaasua Puolassa jakeluyhtiöiden operoimien siirto- ja jakeluverkkojen kautta (third party access, TPA). Yritys on yksi maan suurimmista yksityisessä omistuksessa olevista sähkön vähittäismyyjistä. Lisäksi Duon on mukana sähkön ja kaasun tukkumarkkinoilla ja tarjoaa oman infrastruktuurinsa kautta verkkokaasua ja nesteytettyä maakaasua (LNG). Duonin markkina-arvo 7.1.2016 oli noin 393 miljoonaa Puolan zlotya (noin 90 miljoonaa euroa).

"Fortum etsii keinoja kasvattaa uusien energiapalvelujen tarjontaa kuluttajille, yhteisöille ja yrityksille. Duon tarjoaisi meille hyvän kasvupohjan Puolan kaasun ja sähkön loppukäyttäjämarkkinoilla", sanoo Fortumin Heat, Electricity Sales and Solutions -segmentin johtaja Markus Rauramo.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja (soittopyyntö):
Markus Rauramo, Heat, Electricity Sales and Solutions -segmentin johtaja
Matti Saario, johtaja, sähkönmyyntiliiketoiminta

Median tiedustelut ja soittopyynnöt: Helena Aatinen, viestintäjohtaja, puh. 010 45 20480

Sijoittajat ja analyytikot: Sophie Jolly, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 45 32552

 

Duon Capital Group
Duon myy sähköä ja maakaasua. Yhtiö on perustettu vuonna 2000, ja se on tällä hetkellä yksi johtavista yksityisistä sähkön ja maakaasun tarjoajista Puolassa. Se on lisäksi nesteytetyn maakaasun johtava jakelija ja kuljettaja. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 636 miljoonaa Puolan zlotya (152 miljoonaa euroa) ja käyttökate (EBITDA) 36 miljoonaa Puolan zlotya (9 miljoonaa euroa). Tällä hetkellä yhtiön palveluksessa noin 600 työntekijää. Yhtiö on ollut listattuna Varsovan pörssissä vuodesta 2007 lähtien (DUO:WSE).

Fortum Puolassa
Fortum on toiminut Puolassa vuodesta 2003. Yhtiöllä on tällä hetkellä kolme CHP-laitosta ja 800 km kaukolämpöverkkoa, joka palvelee noin 360 000 kotitaloutta Płockin, Wrocławin, Częstochowan, Zabrzen ja Bytomin kaupungeissa. Sähköntuotantokapasiteetti on 200 MW ja lämmöntuotantokapasiteetti yli 1 100 MW. Fortum rakentaa parhaillaan uutta yhdistetyn sähkön ja lämmön (CHP) monipolttoainelaitosta Zabrzeen. Investoinnin kokonaisarvo on noin 200 miljoonaa euroa. Fortumilla on Puolassa noin 600 työntekijää.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi