Lehdistötiedote

Pariisin ilmastosopimus vauhdittaa energiajärjestelmän muutosta – edettävä markkinaehtoisesti

12 joulukuu 2015, 21:20

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 12.12.2015

"Pariisin ilmastokokouksen onnistuminen luo energiateollisuudelle vakaat pitkän aikavälin poliittiset puitteet, jotka suuntaavat investointeja vähäpäästöisiin tuotantomuotoihin. Sopimus vauhdittaa meneillään olevaa energiajärjestelmän mittavaa murrosta ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. EU:n ja jäsenmaiden kansallisella energia- ja ilmastopolitiikalla on nyt tärkeää tukea tätä tahtotilaa. On luotettava markkinaehtoiseen kehitykseen ja vähennettävä sääntelyä", sanoo Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Fortum jatkaa strategiansa mukaisesti investointeja päästöttömään ja markkinaehtoisesti toimivaan energian tuotantoon. Samalla yhtiö kehittää uusia ja tehokkaampia energian tuotantomuotoja sekä tarjoaa asiakkailleen älykkäitä ratkaisuja energian kulutukseen vaikuttamiseen.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Kari Kankaanpää, ilmastoasioiden päällikkö, yhteiskuntasuhteet, puh. 050 453 2330

Lisätietoa hankkeistamme löytyy osoitteesta www.uuttaenergiaa.fi

Pariisin ilmastosopimus
Kaikkiaan 196 maata kattavan sopimuksen pitkän aikavälin kunnianhimoisena tavoitteena on maapallon keskilämpötilan nousun rajaaminen selvästi alle 2 ja jopa 1,5 asteeseen. Tämä edellyttää merkittävää päästöjen vähentämistä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, mutta erityisesti energiantuotannossa ja -käytössä, joka vastaa kahdesta kolmanneksesta globaaleista päästöistä. Sopimuksen tavoitteena on saada kasvihuonekaasupäästöjen kasvu taittumaan niin pian kuin mahdollista.

EU:n päästökaupan lisäksi eri puolilla maailmaa on jo käytössä useita muitakin kansallisia tai alueellisia päästökauppajärjestelmiä. Pariisin sopimus antaa vauhtia näiden jatkokehitykselle sekä luo edellytyksiä niiden yhteistyölle ja siten entistäkin globaalimmille markkinoille.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä energiantuottajille. 

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi