Verkkouutinen

Fortum tekee jääkantta Oulujoella

15 joulukuu 2015, 13:43

VERKKOUUTINEN 15.12.2015

 

Jääkannesta on hyötyä sekä vesivoiman tuotannolle että kaloille

Fortumin vesivoimavalvomossa on ryhdytty toimenpiteisiin, joilla edistetään jääkannen muodostumista Oulujoen Montan ja Merikosken voimalaitosten väliselle jokiosuudelle. Jääkannen avulla pyritään estämään suppojään muodostumista, sillä se estää veden virtaamista ja aiheuttaa tukoksia. Jääkansi suojaa myös kaloja.

Jääkannen muodostuminen alkaa, kun jokiveden lämpötila laskee nollaan ja ilman lämpötila on reilusti pakkasella. Vesivoimavalvomo edesauttaa jääkannen syntymistä juoksuttamalla vettä tasaisesti keskivirtaaman tuntumassa. 

"Ilman jääkantta etenkin Oulujoen alin voimalaitos, Oulun Energian Merikoski, tukkeutuu kertyvästä sohjosta ja suppojäästä, mikä haittaa ennen pitkää koko joen normaalia sähköntuotantoa", valvomopäällikkö Harri Sipola Fortumista kertoo. 

Suppo estää veden virtausta

Suppojäätä muodostuu, kun jokivesi laskee alle 0,1-asteiseksi ja virtaava vesi alijäähtyy muodostaen pieniä suppojääkiteitä. Toisiinsa kiinnittyessään ne kasvavat suuremmiksi jääpalloiksi. Suppojää ja sen mahdollisesti muodostama pohjajää ja suppopadot estävät veden virtausta joessa ja nostavat hallitsemattomasti vedenpinnan korkeutta. Tukoksia syntyy etenkin joen mataliin ja kapeisiin kohtiin. Voimalaitoksilla suppojää tarttuu usein metallisiin välppiin. Pahimmassa tapauksessa se  tukkii veden pääsyn turbiiniin kokonaan.

"Yhtenäisen jääkannen alla virtaava vesi on aavistuksen lämpimämpää kuin avovesi. Siksi se estää suppojään muodostumista sekä sulattaa hitaasti myös aiemmin mahdollisesti muodostuneita suppopatoja", Harri Sipola toteaa.

Jääkannen muodostuminen Oulujoella on todennäköisesti ilmastonmuutoksesta johtuen siirtynyt yhä myöhempään ajankohtaan. Viime vuosina riittävän kylmää on usein ollut vasta joulun tietämillä. Aiemmin jääkantta päästiin tekemään jopa lokakuun puolella.

Jääkannesta apua myös kaloille

Vesien viilentyminen hidastaa vaihtolämpöisten kalojen aineenvaihduntaa, jolloin niiden reaktiot hidastuvat. Jääkansi suojaa hitaasti liikkuvia kaloja maalla eläviltä tasalämpöisiltä saalistajilta kuten minkiltä, koskelolta, saukolta ja ihmiseltä. Se estää myös kalojen elintilaa rajoittavan ja liikkumista vaikeuttavan supon ja hyyteen muodostumista.