Verkkouutinen

Fortum: Ruotsin veroviranomaisen päätös koskien konsernin vuoden 2013 sisäisiä lainoja johtaa kaksinkertaiseen verotukseen

22 joulukuu 2015, 15:11

FORTUM OYJ VERKKOUUTINEN 22.12.2015

 

Fortum on saanut Ruotsin veroviranomaiselta noin 29 miljoonan euron jälkiveropäätöksen, joka liittyy verovuoden 2013 konsernilainoista maksettaviin korkoihin. Fortum aikoo valittaa päätöksestä Ruotsin korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja samalla pyytää maksun lykkäämistä. Fortum ei ole tehnyt asiaan liittyviä varauksia, koska yhtiön mielestä vero on aiheeton.

 

"Fortum on maksanut tästä korkotulosta verot Alankomaihin normaalilla 25 % verokannalla. Näin ollen Ruotsin veroviranomaisen päätös tarkoittaa käytännössä kaksinkertaista verotusta. Energiantuotanto on pitkän aikavälin pääomavaltaista liiketoimintaa, jossa kansainvälisellä rahoituksella on tärkeä rooli", sanoo Fortumin Ruotsin toimintojen johtaja Per Langer. "Kannatamme ehdottomasti EU:n laajuista aloitetta, jolla pyritään parantamaan verotuksen ennakoitavuutta ja välttämään kaksinkertaista verotusta."

 

Verotuspäätös koskee vuonna 2013 Fortumin hollantilaisen rahoitusyhtiön Fortumin ruotsalaisille tytäryhtiöille antamia lainoja. Näiden lainojen korkotulo verotettiin Hollannissa. Ruotsin veroviranomainen katsoo kuitenkin vain puolet kunkin lainan koroista vähennyskelpoisiksi eli liiketoimintalähtöisiksi. Muita korkoja verottaja ei pidä vähennyskelpoisina. Päätös pohjautuu Ruotsin verolainsäädännön muutokseen vuonna 2013.

 

Vuonna 2013 Fortum maksoi veroja yhteensä 558 miljoonaa euroa, josta 297 miljoonaa euroa Ruotsiin. Fortumin kokonaisverokanta vuonna 2013 oli 31,8 % ja Ruotsissa 48,0 %.

 

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja: 
Fredrik Karlsson, viestintäjohtaja, Ruotsi, +46 76 866 77 25

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Aiheeseen liittyvää:
Tax Manager Eveliina Ojala vastaa viiteen verokysymykseen