Verkkouutinen

Fortumin uusin energiakatsaus julkaistu: Tulevaisuuden energiajärjestelmä tarvitsee vesivoimaa

18 marraskuu 2015, 17:05

Fortum järjesti tänään (18.11.2015) Tukholmassa energiakatsaus-sarjansa kolmannen julkaisun julkistuksen yhteydessä seminaarin, jossa keskusteltiin vesivoiman tulevaisuudesta.

 

Päästötöntä vesivoimaa tarvitaan ilmastonmuutoksen torjuntaan, mutta vesivoimatuotannon kannattavuus on heikentynyt historiallisesti matalien sähkön hintojen, kiristyneiden viranomaisvaatimusten ja jatkuvasti nousevan verorasituksen takia. 

 

Vesivoima on päästötön, joustava ja kustannustehokas tapa tasapainottaa muiden uusiutuvien energianlähteiden vaihtelevaa tuotantoa. Varsinkin tuuli- ja aurinkovoima ovat erittäin riippuvaisia säästä, jolloin vesivoimaa tarvitaan säätövoimaksi tasoittamaan energian kysynnän ja tarjonnan vaihtelua. Erilaiset tulkinnat ympäristölainsäädännöstä, pitkät lupaprosessit ja raskas verotus kuitenkin hankaloittavat vesivoiman täyden potentiaalin hyödyntämistä. 

 

"Poliittiset tavoitteet tähtäävät vesivoiman ja muiden uusiutuvien energialähteiden kasvuun. Samaan aikaan ympäristölainsäädäntö ja -asetukset käytännössä estävät uusinvestointeja tai edes nykyisten laitosten modernisointeja. Kehitys on erittäin huolestuttavaa", sanoi Fortumin Hydro Power and Technology -divisioonan johtaja Per Langer.

 

Vesivoimaan liittyvässä lainsäädännössä ja poliittisissa toimenpiteissä tulisi ottaa huomioon paitsi paikalliset ympäristövaikutukset, myös ilmastonmuutoksen hillitseminen ja vesivoiman rooli nykyisessä ja tulevaisuuden energiajärjestelmässä. Fortumin energiakatsauksessa todetaan, että EU-tasolla, kansallisesti ja paikallisesti on oltava yhteneväiset tavoitteet, säädökset ja käytännöt. Tämän lisäksi vesivoima on saatava verojen ja tukien osalta samanarvoiseen asemaan muiden uusiutuvien energiantuotantomuotojen kanssa.

 

Vesivoima on merkittävä energianlähde EU:ssa, Norjassa ja Sveitsissä, joissa lähes 20 % sähköstä tuotetaan vesivoimalla. Huomattava osa tästä tuotannosta tulee Pohjoismaista, lähinnä Norjasta ja Ruotsista. Pohjoismaissa yli puolet sähköntuotannosta perustuu uusiutuvaan ja käytännössä hiilidioksidipäästöttömään vesivoimaan. Historiallisesti vesivoima on ollut keskeinen tekijä pohjoismaisen yhteiskunnan sähköistymisessä ja teollistumisessa.

 

Fortumin vesivoimateesit:

 

• Vesivoima on uusiutuva, päästötön, kustannuksiltaan kilpailukykyinen ja joustava tapa tuottaa energiaa.

• Kun säästä riippuva uusiutuvan energian tuotanto lisääntyy, myös säätövoimaa tarvitaan lisää. Vesivoima on tehokas ja ilmastoystävällinen tapa tuottaa säätövoimaa.

• Suuri määrä säästä riippuvaa uusiutuvaa energiaa aiheuttaa merkittävää sähkön hinnan heilahtelua. Vesivoima tasapainottaa energiajärjestelmän toimintaa ja hinnan vaihtelua.

• Alueellinen, kansallinen ja EU-tason ympäristölainsäädäntö, -asetukset ja oikeuskäytännöt on yhtenäistettävä ja niiden tulisi perustua samoihin tavoitteisiin kuin kansallinen ja EU-tasoinen ilmasto- ja energiapolitiikka sekä globaalit ilmastokysymykset.

• Vesivoimatuotantoa verotetaan tällä hetkellä enemmän kuin muita uusiutuvia energialähteitä, mikä vääristää kilpailua. Vesivoiman verotusarvon pitäisi olla muun uusiutuvan energian tasolla.

 

Fortumin energiakatsaus -sarja nostaa esiin haasteita ja mahdollisuuksia, joita näemme energiasektorilla. Tänään julkaistu sarjan kolmas katsaus vesivoimasta on englanninkielinen. Suomenkielinen tiivistelmä julkaistaan joulukuun alussa.

 

Linkit