Lehdistötiedote

Fortumin uusin energiakatsaus ehdottaa huoltovarmuusreserviä poikkeusolojen varalle

27 marraskuu 2015, 10:00

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.11.2015

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.11.2015

Energiamarkkinat ovat muuttuneet nopeasti uusiutuvan energiantuotannon kasvun vauhdittamana. Muutos vähähiiliseen sähköntuotantojärjestelmään kuitenkin haastaa nykyisen huoltovarmuusjärjestelmän. Huoltovarmuusreservi on yhteiskunnalle yksi tapa turvata sähköjärjestelmän toimivuus myös poikkeusoloissa, todetaan 27.11.2015 julkaistussa Fortumin neljännessä energiakatsauksessa.

Julkistustilaisuudessa Fortumin yhteiskuntasuhteiden johtaja Esa Hyvärinen totesi, että huoli sähkön riittävyydestä on suoraa seurausta Euroopassa harjoitetusta energia- ja ilmastopolitiikasta: "Vaikka sähkön kysyntä ei ole kasvanut, uutta tuotantoa on syntynyt runsaasti tukien takia."

Tarjonnan ja kysynnän epäsuhta on johtanut sähkön hintojen merkittävään laskuun. Erityisesti Suomessa perinteisesti varatuotantona toimivat lauhdevoimalaitokset ovat tulleet kannattamattomiksi, ja niitä on viime vuosien aikana suljettu tai ne ovat sulkemisuhan alla. Samalla markkinat ovat tulleet haavoittuvaisemmiksi.Tuuli- ja aurinkoenergian tuotanto on vaihtelevaa ja säästä riippuvaista. Vaihtelevan energian kasvu voidaan normaalioloissa tasapainottaa yhteispohjoismaisen energiamarkkinan voimakkaalla kehittämisellä ja tuonnilla. Suomi voi kuitenkin tarvita lisäturvaa sähköjärjestelmän vakavissa tai pitkäkestoisissa poikkeusoloissa, jolloin pohjoismainen sähkömarkkina ei toimi normaalisti.

Sähkönsaanti Suomessa voi olla uhattuna esimerkiksi monen suuren voimalaitoksen samanaikaisessa ja pitkäkestoisessa häiriössä, äärimmäisissä luonnonolosuhteissa tai maiden välisten siirtoyhteyksien vakavissa häiriöissä. Tällaisten tilanteiden varalle Fortum kannattaa uuden passiivisen huoltovarmuusreservin perustamista turvaamaan riittävän lauhdekapasiteetin varallaolon. Huoltovarmuusreservi pidettäisiin irrallaan sähkömarkkinoista, mikä selkeyttäisi työnjakoa sähkömarkkinoiden ja huoltovarmuuden välillä.

Toimiva sähköjärjestelmä turvaa yhteiskunnan toimivuuden ja väestön turvallisuuden. Fortumin energiakatsauksessa ehdotetaan, että sähkönsaannin turvaaminen olisi luontevinta järjestää keskitetysti, yhteisin varoin. Järjestelyn kustannukset ovat arviolta joitakin kymmeniä miljoonia vuodessa.

"Mahdollisesta huoltovarmuusreservistä on tehtävä poliittinen päätös ennen kuin viimeisetkin lauhdevoimalat on suljettu ja purettu", Hyvärinen totesi, "sillä uusiutuvien  energialähteiden osuus varmasti kasvaa jatkossakin poliittisten uusiutuvan energian tavoitteiden mukaisesti. Kehityksen johdosta politiikkojen on päätettävä,  onko Suomen jatkossakin oltava riittävän omavarainen sähkön tuotannossa poikkeusoloissa vai ei."

Fortumin energiakatsauksen "Miten varmistetaan sähkönsaanti poikkeusoloissa?" ovat kirjoittaneet Iivo Vehviläinen ja Mikko Kara Gaia Consulting Oy:stä. Raporttia varten kerättiin asiantuntijanäkemyksiä Energiateollisuus ry:stä, Fingrid Oyj:stä, Huoltovarmuuskeskuksesta, Metsäteollisuus ry:stä, Suomen ElFi Oy:stä sekä työ- ja elinkeinoministeriöistä.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Simon-Erik Ollus, pääekonomisti, Fortum, puh. 040 179 0166
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Fortum, puh. 040 826 2646

Huoltovarmuusreservin toiminta lyhyesti:

1. Huoltovarmuusreservin perustaminen ja sen käytöstä päättäminen kuuluisivat poliittisen päätöksenteon piiriin.
2. Huoltovarmuusreservi sijoittuisi normaaliolojen ja valmiuslain tarkoittamien poikkeusolojen väliin ja antaisi lisäturvaa sähkönsaannille sähköjärjestelmän vakavissa ja pitkäkestoisissa häiriötilanteissa, ilman tarvetta valmiuslain käyttöön.
3. Huoltovarmuusreserviin siirtyvät voimalaitokset valittaisiin perustellusti ja kaikkien osapuolien kannalta tasapuolisesti. Valintakriteereissä otettaisiin huomioon taloudelliset, tekniset ja omavaraisuusnäkökulmat.
4. Huoltovarmuusreserviin kuuluvat laitokset otettaisiin käyttöön vain, mikäli riittävää sähkönhankintaa ei voida muilla keinoilla turvata.
5. Huoltovarmuusreservi pidettäisiin täysin irrallaan normaalista sähkömarkkinoista. Näin markkinoiden kehittämisessä voitaisiin keskittyä tehokkaan, toimintavarman, ympäristömyötäisen ja investointiystävällisen toimintaympäristön luomiseen.

Fortumin energiakatsaus -sarja nostaa esiin haasteita ja mahdollisuuksia, joita näemme energiasektorilla.Toivomme, että energiakatsaukset herättävät sidosryhmämme keskustelemaan kanssamme energia-alan tulevaisuudesta.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi