Lehdistötiedote

Fortumin Imatran vesivoimalaitos tuottaa taas täysillä uusiutuvaa energiaa

04 marraskuu 2015, 13:00

PAIKALLISTIEDOTE IMATRAN ALUEEN MEDIOILLE 4.11.2015

PAIKALLISTIEDOTE IMATRAN ALUEEN MEDIOILLE  4.11.2015

Fortumin Imatran vesivoimalaitoksen neloskoneiston perusparannus on valmistunut. Suomen suurin vesivoimalaitos tuottaa nyt 192 megawatin teholla uusiutuvaa hiilidioksiditonta energiaa sähkönkäyttäjille.

Maaliskuun alussa aloitettu neloskoneiston perusparannus on saatu valmiiksi suunnitellussa aikataulussa. Hankkeessa uusittiin koneiston turbiini, generaattori sekä sähkö- ja automaatiolaitteet. Samalla uusittiin myös muita koneiston apujärjestelmiä ja korjattiin koneiston vesiteitä. Vastaavanlainen perusparannus tehtiin aikaisemmin voimalaitoksen kolmoskoneistolle.
 
"Voimalaitoksen 85 vuotta käytössä olleiden kolmos- ja neloskoneistojen nykyaikaistaminen onnistui hyvin ja suunnitellussa aikataulussa. Nyt päättyvän projektin suuruista perusparannusta ei ole aikaisemmin tehty Fortumin Suomen vesivoimaloille", projektipäällikkö Juha Tella Fortumista kertoo.

Imatran voimalaitoksen kolmos- ja neloskoneistojen modernisointiurakan laajuus oli yli 40 henkilötyövuotta ja se työllisti kahden vuoden aikana enimmillään lähes 60 henkilöä Imatralla.

Fortumin investoinnit Imatran vesivoimalaitokseen jatkuvat. Käynnissä on voimalaitoksen padon, patoluukkujen ja padon päällä kulkevan sillan uusiminen. Padon uusimisurakka valmistuu vuonna 2018. Peruskorjaus parantaa padon turvallisuutta, luotettavuutta ja pidentää käyttöikää.

Fortum investoi myös Vuoksen vesistössä olevaan Tainionkosken vesivoimalaitokseen. Vuonna 2017 aloitetaan voimalaitoksen ykkös- ja kakkoskoneistojen nykyaikaistaminen. Koneistojen perusparannus nostaa Tainionkosken vesivoiman tuotantotehoa yhteensä 8 megawatilla. Tainionkosken voimalaitoksen koneistojen uusimishanke valmistuu vuoden 2018 aikana.

Vuoksen vesivoimalaitosten koneistojen uusiminen on osa Fortumin pohjoismaisten vesivoimaloiden pitkän tähtäimen investointiohjelmaa. Investointiohjelman tavoitteena on lisätä hiilidioksidipäästöttömällä vesivoimalla tuotetun uusiutuvan energian tuotantoa asiakkaille sekä parantaa Fortumin vesivoimalaitosten turvallisuutta ja käytettävyyttä.


Fortum Oyj
Konserniviestintä    

Lisätietoja:
Imatran voimalaitoksen kolmos- ja neloskoneiston kunnostushankkeet ja Tainionkosken voimalaitoksen uudistaminen: projektipäällikkö Juha Tella, puh. 050 452 1713
Imatran voimalaitospadon kunnostus: projektipäällikkö Heikki Puuska, puh. 050 454 6233

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Fortum ja vesivoima
Fortum omistaa vesivoimaa yhteensä lähes 4 600 megawattia. Merkittävä osa Fortumin vesivoimakapasiteetista sijaitsee Keski-Ruotsin 127 voimalaitoksessa, joista Ljusnan-, Indalsälven- ja Dalälven-jokien laitokset ovat suurimpia. Suomessa voimalaitoksia on 33. Pääosa Fortumin omasta vesivoimatuotannosta Suomessa sijaitsee Oulujoen ja Vuoksen vesistöissä. Lisäksi Fortum on osakkaana Kemijoki Oy:ssä.

Fortumin vesivoimalaitokset Suomessa sijaitsevat Oulujoen vesistössä ja Vuoksessa. Oulujoessa sijaitsee kuusi voimalaitosta: Jylhämä, Nuojua, Utanen, Pälli, Pyhäkoski ja Montta. Lisäksi Oulujokeen laskevassa Utosjoessa on Ala-Utoksen voimalaitos. Emäjoessa sijaitsevat Ämmä, Aittokoski, Seitenoikea ja Leppikoski. Vuoksessa voimalaitoksia on kaksi: Imatra ja Tainionkoski.