Fortum veronmaksajana

16 marraskuu 2015, 09:16

Fortum maksaa veronsa siihen maahan, missä tulos syntyy. Suomeen Fortum maksoi tilivuodelta 2014 erilaisia veroja yhteensä 156 milj. euroa. Yhtiön on raportoinut verojalanjälkensä vuodesta 2012 alkaen. Fortum toimii yli 15 maassa, joista jokaisessa on erilainen verolainsäädäntö.

Fortumissa verotus on aina seuraus liiketoiminnasta, ei liiketoiminnan tai sen sijoittumisen syy. Toiminta järjestetään aina liiketoiminnan tarpeiden mukaan.

"Maksamme pääsääntöisesti liiketoiminnasta aiheutuvat verot siihen maahan, missä liiketoiminta on ja missä verotettava tulo syntyy, kunkin maan lakeja ja säädöksiä noudattaen. Tuloveron lisäksi maksamme erilaisia tuotantoon, työllistämiseen ja omaisuuteen liittyviä veroja. Viime vuonna maksoimme yhtä tuloveroeuroa kohti 1,59 euroa muita veroja", kertoo Fortumin verojohtaja Reijo Salo.

Reijo Salo

 

 

 

 

Fortumin veroraportointi on julkista

Fortum on julkaissut verojalanjälkensä vuodesta 2012 alkaen osana vuosiraporttia. Vuoden 2014 raportissa käydään aiempaa laajemmin läpi Fortumin verotuksellista toimintaympäristöä sekä veroasioiden johtamista ja hallintaa. Lisäksi päätuotantomaiden osalta eritellään tilikaudelta maksettavat verot, kokonaisverokanta ja nimellistuloverokanta. Veromaksua kuvaavat tunnusluvut raportoidaan valtion omistajaohjauksen ohjeistuksen mukaisesti, olennaisuusperiaatetta noudattaen.

"Vuodelta 2014 julkaisimme esimerkiksi maksettavat ja tilitettävät verot seitsemän merkittävimmän maan osalta. Nämä tiedot kattavat noin 97 % veroista. Veromaksua kuvaavat tunnusluvut on määritelty suurimmista tuotantomaista Suomesta ja Ruotsista sekä yhteenlaskettuna Alankomaista, Belgiasta, Luxemburgista ja Irlannista", Salo kertoo. Suomessa ja Ruotsissa maksettiin viime vuonna yhteensä 83 % kaikista veroista. Suomen ja Ruotsin osuus Fortumin vuoden 2014 tuloksesta oli 81 %.

"Verotus on varsin monimutkainen kokonaisuus, ja verovaikutuksia on vaikea ymmärtää. Uskon, että kokonaiskuvan kannalta on selkeintä, että keskitymme toiminnan kannalta merkittävimpien verotietojen raportointiin."

Rahoitusrakenteella pienennetään yritystoiminnan riskejä

Vuosikymmenten mittaisiin voimalaitosinvestointeihin sitoutuu paljon pääomaa, joten rahoituksen ja verotuksen ennakoitavuus ovat tärkeitä kysymyksiä. Merkittävä osa kansainvälisistä konserneista sekä Suomessa että muualla on keskittänyt ulkoisen rahoituksen hankinnan emoyhtiöön. Näin myös Fortumissa, jossa Fortum Oyj hankkii konsernin tarvitseman rahoituksen keskitetysti sekä pääomina että lainoina. Tällä tavalla päästään yleensä alempiin korkoihin, pienempiin korkokustannuksiin, yksinkertaisempiin vakuusjärjestelyihin sekä hallitaan rahoitusriskejä paremmin.

Emoyhtiön vahvan taloudellisen aseman suojaaminen on tärkeä tavoite Fortumin sisäisessä rahoituksessa. Fortumin sisäinen rahoitus on järjestetty EU-maissa sijaitsevien tytäryhtiöiden kautta. Näin suojataan mm. emoyhtiön osingonjakokykyä esimerkiksi valuuttakurssien muutoksia ja muita riskejä vastaan.

Fortumin rahoitusyhtiöt sijaitsevat EU-alueella: Hollannissa, Irlannissa, Belgiassa ja Luxemburgissa. "Näissä maissa toimintaympäristö on vakaa, perinteinen ja verotus ennakoitavaa. Siellä on myös tarjolla monipuolisesti erilaisia rahoitusratkaisuja", Salo kertoo.

Fortumin sisäisessä rahoituksessa toimitaan markkinaehtoisesti. Esimerkiksi sisäisten lainojen ehdot määritellään markkinoiden hintatason mukaan. Rahoitusyhtiöiden tuloksesta maksetaan paikallisen lainsäädännön mukaiset normaalit verot. Verokannat ovat jopa 34 %. Fortumilla ei ole erityisjärjestelyjä verotuksen pienentämiseksi missään maassa. Veroparatiiseissa olevien yhtiöiden tuloksesta Fortum maksaa verot Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Fortumilla on tällä hetkellä muutama merkittävä oikeusprosessi käynnissä verotuksen osalta. Nämä prosessit ovat yleensä pitkäkestoisia. Tuomioistuimen päätöksiä odotetaan ensimmäisenä Suomesta ja tämän jälkeen Belgiasta ja Ruotsista. "Uskomme edelleen, että kantamme menestyy oikeudessa", Reijo Salo toteaa.

Lisätietoja Fortumista veronmaksajana

Tuloverojen  lisäksi Fortum maksaa monenlaisia tuotantoon, työllistämiseen ja omaisuuteen liittyviä veroja. Vuoden 2014 verot ovat yhteensä 525 miljoonaa euroa. Suurimmissa tuotantomaissaan, Suomessa ja Ruotsissa, Fortum on yksi suurimmista veronmaksajista. Suomessa viime vuodelta maksetaan veroja 156 miljoonaa euroa ja Ruotsissa 279 miljoonaa euroa, eli yhteensä 83 % kaikista veroista. Suomen ja Ruotsin osuus Fortumin vuoden 2014 tuloksesta oli 81 %.