Verkkouutinen

Fortum tukee kansainvälistä ilmastosopimusta - merkittävä askel kohti vähäpäästöistä yhteiskuntaa

30 marraskuu 2015, 11:56

30.11.2015 11:56 EET

PekkaLundmark

Ilmastonmuutos on valtava haaste energia-alalle. Noin kaksi kolmasosaa maailman päästöistä on tällä hetkellä peräisin joko energian tuotannosta tai käytöstä. Näin ollen energia-alalla on suuri vastuu kamppailussa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

 

 

Seuraava askel on otettava nopeasti: tarvitsemme kaikkien keskeisten maiden hyväksymän ja toteuttaman pitkäjänteisen ja kattavan ilmastosopimuksen. Toivommekin Pariisin COP21-kokouksen luovan vakaat ja pitkän aikavälin poliittiset puitteet, jotka antavat selkeän signaalin investointien suuntaamiseksi vähäpäästöisiin teknologioihin ja niiden laajamittaiseen käyttöön. Hiilidioksidipäästöjen hinnoittelun ja päästömarkkinoiden tulisi olla tämän politiikan keskiössä.   Muutos kohti vähäpäästöistä yhteiskuntaa vaatii huomattavia investointeja ja rahoitusta. On erittäin tärkeää, että politiikat edistävät kustannustehokkaimpia keinoja, joilla kokonaiskustannukset pidetään mahdollisimman alhaisina. Koska julkinen sektori ei yksinään pysty rahoittamaan muutosta, yksityinen sektori on avainasemassa, kun käynnistetään ja rahoitetaan toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tuekseen yksityinen puoli tarvitsee kuitenkin selkeät tavoitteet sekä ennustettavan ja pitkäjänteisen ilmastopolitiikan.   Päästökauppa on erittäin tasapuolinen työkalu investointien suuntaamiseksi: kustannusrasitus on sama kaikille päästöjen aiheuttajille. Käytännössä tämä tarkoittaa, että edullisimmat päästövähennystoimet hyödynnetään aina ensimmäisenä, jolloin ilmastonmuutoksen hillinnän kokonaiskustannus minimoidaan. Tämän lisäksi päästökauppa edistää puhtaiden ja energiatehokkaiden teknologioiden kilpailukykyä, sillä se luo kysyntää ja imua markkinoilla.   Fortumissa ilmastonmuutoksen hillintä on ollut keskeinen osa strategiaamme jo pitkään.  Olemme kehittäneet puhtaampia, älykkäämpiä ja tehokkaampia ratkaisuja sähkön- ja lämmöntuotantoon ja niiden käyttöön. Olemme muun muassa rakentamassa Tukholmaan uutta biopolttoainetta käyttävää CHP-laitosta yhdessä Tukholman kaupungin kanssa. Vuonna 2016 käyttöön otettava laitos on maailman suurimpia bio-CHP-laitoksia. Lisätietoa ilmastomyönteisistä investoinneistamme löytyy osoitteesta www.uuttaenergiaa.fi.
 
Viimeistelemme parhaillaan uutta strategiaamme. Yksi tulevien vuosien keskeisimpiä tavoitteitamme on investointien lisääminen uusiutuvaan energiaan. Meille se tarkoittaa ennen muuta vesivoimaa, aurinko- ja tuulivoimaa sekä bioenergiaa. Jatkamme myös uusien päästöttömien energiantuotantomuotojen, kuten aaltovoiman ja pyrolyysin, tutkimusta ja kehitystä.  Toinen keskeinen alue ovat nykyaikaiset energiapalvelut ja -ratkaisut, joiden avulla voimme auttaa asiakkaitamme - niin yksityisasiakkaita, yrityksiä kuin julkista sektoria - käyttämään energiaa älykkäämmin ja ilmastomyötäisemmin.   Ilmastonmuutoksen hillintä on koko maailman yhteinen haaste - kaikki toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi ovat yhtä tärkeitä. Haastammekin kaikki yhteiskunnan toimijat mukaan kamppailuun ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.  Nyt on saatava aikaan käännös, josta eteenpäin siirrymme kohti vähäpäästöistä ja kestävää taloutta vääjäämättömästi, peruuttamattomasti ja ilman vastustusta.   Fortum on sitoutunut löytämään uusia ja tehokkaampia tapoja tuottaa energiaa ilmastomyönteisesti. Rohkaisen kaikkia fortumlaisia, tavaran- ja palveluntoimittajiamme ja asiakkaitamme miettimään, miten he voivat olla osa ratkaisua. Meidän tulee ja me voimme ponnistella ilmastohaasteen voittamiseksi. Vain yhdessä saamme tuloksia aikaan.   Pekka Lundmark
Toimitusjohtaja
Fortum Oyj