Lehdistötiedote

Fortum ja Leanheat kehittävät kerrostaloille big dataa ja keinoälyä hyödyntävää lämmitysratkaisua

04 marraskuu 2015, 12:30

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 4.11.2015

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 4.11.2015

Fortum ja Leanheat kehittävät kerrostaloille älykästä ratkaisua, jolla voidaan pienentää lämmityskustannuksia asumismukavuudesta tinkimättä ja tehostaa samalla lämmöntuotantoa. Ratkaisussa kerrostaloihin varataan lämpöä edullisena aikana ja hyödynnetään se esimerkiksi kylmänä talviaamuna, kun energia on kalliimpaa.

Kehityshanke etenee syksyn aikana laajaan testausvaiheeseen, jossa on mukana noin 40 asuinkerrostaloa ja 2 000 asuntoa. Hankkeeseen osallistuu Espoon Asunnot, TA-Yhtymä ja Järvenpään Mestariasunnot.

Kehitettävä ratkaisu perustuu kerrostaloon asennettavaan Leanheat-ohjausjärjestelmään ja asuntokohtaisiin lämpötilamittareihin. Ohjausjärjestelmä oppii kerrostalon lämmöntarpeen ja optimoi lämmityksen mm. sääennusteen sekä kaukolämmön tuntiperusteisen hintasignaalin avulla. Kokonaistavoitteena on saavuttaa 10-20 prosentin säästö lämmönkulutukseen.

"Leanheat ohjaa talon lämmitysjärjestelmää joustavasti ja älykkäästi sekä huolehtii siitä, että asukkaiden asumisolosuhteet ovat hyvät. Leanheat perustuu sensoriverkostosta kerättävään dataan ja siitä muodostettuun matemaattiseen malliin. Keinoäly mukautuu itsenäisesti rakennuksessa tapahtuviin muutoksiin, kuten remontteihin”, toteaa toimitusjohtaja Jukka Aho Leanheatilta.

Fortum kokeilee hankkeessa kaukolämmön tuntiperusteista hinnoittelua ja mahdollisuuksia tasoittaa kaukolämmön kysyntää, tuottaa säästöjä asiakkaille ja pienentää ympäristövaikutuksia.

"Lämmöntarve on suurempi esimerkiksi talviaamuisin, jolloin varalämpölaitoksemme käynnistyvät turvaamaan lämmönsaannin kaikille asiakkaillemme. Haluamme selvittää, voimmeko saavuttaa tasaisempaa kulutusta varaamalla lämpöä kiinteistöihin etukäteen", kertoo teknologiajohtaja Heli Antila Fortumilta. ”Tällainen kysynnänjousto pienentäisi lämmityskustannuksia ja säästäisi ympäristöä, sillä parhaassa tapauksessa fossiilisia polttoaineita käyttävä varalämpölaitos voidaan jättää käynnistämättä”, jatkaa Antila.

Espoon Asunnot, TA-Yhtymä ja Järvenpään Mestariasunnot ovat mukana kehitystyössä ja pyrkivät hillitsemään asumiskustannusten nousua. ”Uudet ratkaisut, joilla voimme pienentää kustannuksia ja taata samalla asukkaille hyvät asumisolosuhteet ovat erittäin tervetulleita", toteaa kiinteistöjohtaja Jaakko Kammonen Espoon Asunnoilta.

Fortum on aiemmin lanseerannut omakotitaloille lämmityksen optimointiin palveluja, jotka hyödyntävät sähkön tuntihinnoittelua. Uudet palvelut kerros- ja omakotitaloille ovat hyvä esimerkki digitalisaation mahdollisuuksista energia-alalla.

Valokuvia: http://mediabank.fortum.com:80/public/bd19bb7fe171.aspx

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Fortum, Heli Antila, teknologiajohtaja, Fortum, puh. 040 5717 188
Pandia Oy/Leanheat, Jukka Aho, toimitusjohtaja, puh. 044 375 6044
 Espoon Asunnot, Jaakko Kammonen, Kiinteistöjohtaja, puh. 050 550 0836
TA-Yhtymä, Olli-Pekka Piironen, senior isännöitsijä, puh. 044 773 5616
Järvenpään Mestariasunnot, Veikko Simunaniemi, toimitusjohtaja, puh. 09 2798 3455

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä energiantuottajille.  Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Leanheat
Leanheat on uusi ratkaisu, jonka tavoitteena on huoneistotasoiseen mittaamiseen ja automatisoituun bigdata-analyysiin perustuen saavuttaa 20% säästöt asuntojen lämmönkulutuksessa. Leanheat on asennettu jo yli 6 500 asuntoon valtakunnallisesti, mikä tekee siitä maailmanlaajuisesti merkittävän hankkeen. Ratkaisua on Suomessa pilotoimassa TA-Yhtymä, Avara, Kotkan Asunnot, Hoas, Järvenpään Mestariasunnot ja Espoon Asunnot. Leanheat-ratkaisun on kehittänyt ohjelmistoyhtiö Pandia Oy. Leanheat rakentuu yhteistyökumppani Si-tecno Oy:n kehittämän SiMAP-anturointi- ja säätöjärjestelmän päälle. www.leanheat.com

Espoon Asunnot
Espoon Asunnoilla on tällä hetkellä lähes 15 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu lähes 30 000 ihmistä. Espoon Asunnot on Espoon kaupungin omistama yhtiö. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella, mikä tarkoittaa sitä, että vuokrat käytetään asiakkaiden hyväksi asuntojen, asumisympäristön ja kiinteistöjen parantamiseen. www.espoonasunnot.fi

TA-Yhtymä
TA-Yhtymä on valtakunnallinen asuntojen omistaja ja rakennuttaja. TA-Yhtymän omistuksessa on yli 13 000 asuntoa ja uusia rakennetaan vuosittain noin 1000 asuntoa lisää.  www.ta.fi

Järvenpään Mestariasunnot
Järvenpään Mestariasunnot on alueensa suurin asuntojen tarjoaja. Yhtiö on osa Järvenpään kaupunkikonsernia. Mestariasuntojen omistuksessa on 52 kiinteistöä, joissa on yhteensä 1800 vuokra-asuntoa ja vuosittain uusia vuokra-asuntoja rakennetaan noin 50 lisää. www.mestariasunnot.fi