Verkkouutinen

Fortum huolissaan energia-alan toimintaympäristöstä Ruotsissa - yhtiö odottaa nykyisten ydinvoimayksiköiden käytettävyyden kuitenkin olevan hyvä

06 marraskuu 2015, 16:00

FORTUM VERKKOUUTINEN 6.11.2015

Fortum tapasi 6. marraskuuta 2015 muiden Ruotsin ydinvoimaloiden omistajien kanssa Ruotsin energiaministerin Ibrahim Baylanin. Fortumin Nuclear and Thermal Power -divisioonan johtaja Tiina Tuomela totesi tapaamisessa, että vaikkakin ydinvoiman käytettävyyden odotetaan olevan jatkossa hyvä, on Ruotsin energiatuotannon toimintaympäristö huolestuttava. "On tärkeää varmistaa nykyisen hiilidioksidipäästöttömän tuotantokapasiteetin kilpailukyky myös tulevaisuudessa", hän sanoi.

"Tavanomaista matalampien sähkön markkinahintojen ja korkeiden kustannusten yhdistelmä on todellinen haaste energiantuotannolle. Emme pidä oikeana ratkaisua, jonka mukaan tukiin perustuvaan tuotantoa lisätään vuoteen 2020 asti", Tuomela toteaa. 

"Ruotsissa verotetaan sekä vesivoimaa että ydinvoimaa kovemmin kuin koskaan. Ydinturvallisuus on aina prioriteettimme, mutta vaativat ydinturvallisuusinvestoinnit yhdessä Ruotsin täysin poikkeuksellisen ydinvoiman kapasiteettiveron kanssa asettavat ydinvoimalle täysin kohtuuttoman taakan. Samoin vesivoimaa verotetaan kohtuuttomasti huolimatta siitä, että vesivoimalla on erittäin tärkeä rooli vaihtelevan tuuli- ja aurinkoenergian tuotannon tasapainottajana energiajärjestelmässä. Kaikki nämä kustannuspaineet yhdessä tekevät investoinnit tulevaisuuden energiaratkaisuihin hyvin vaikeiksi."

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja uusiutuvan energiatuotannon osuuden lisääminen edellyttävät pitkäjänteistä politiikkaa, selkeitä hintamekanismeja ja kannustimia. Päästökauppa ensisijaisena ohjausmekanismina on oikea keino, joilla voidaan ohjata tulevaisuuden investointeja hiilidioksidipäästöttömään tuotantoon. 

Fortum Corporation
Corporate Communications

Further information: 
Göran Hult, Fortumin Ruotsin osaomisteisesta ydinvoimasta vastaava johtaja, puh. +46 70 344 54 98
Fredrik T Karlsson, viestintäjohtaja, Ruotsi, puh. +46 76 866 77 25

Fortum
Fortum’s purpose is to create energy that improves life for present and future generations. Fortum’s expertise is in CO2-free and efficient electricity and heat production. The company also offers energy-related products and expert services to private and industrial customers and energy producers. Fortum’s main areas of operation are the Nordic and the Baltic countries, Russia and Poland. In 2014, the annual sales (excluding the divested electricity distribution business) totaled EUR 4.1 billion, and comparable operating profit was EUR 1.1 billion. The company employs approximately 8,000 people. Fortum’s share is listed on Nasdaq Helsinki. www.fortum.com