Uudet YVL-ohjeet voimaan Loviisan voimalaitokselle

Säteilyturvakeskus julkaisi marraskuussa 2013 uudet Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet), jotka asettavat yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset ydinlaitoksille ja niiden luvanhaltijoille. Suurin osa uusista YVL-ohjeista astuu voimaan Loviisan voimalaitoksella ja Fortumin ydinvoimaan liittyvissä toiminnoissa 1.10.2015 alkaen.   

Uudet vaatimukset ovat entisiä tiukempia ja ne kattavat ydinlaitoksen suunnittelun, käytön, laitoksen ja ympäristön turvallisuuden, ydinmateriaalit ja jätteet sekä rakenteet ja laitteet. Uusille ydinlaitoksille uusia ohjeita sovelletaan sellaisenaan. Käytössä oleville laitoksille, kuten Loviisan voimalaitos, Säteilyturvakeskus tekee erilliset päätökset vaatimusten soveltamisesta.

Fortum on arvioinut vaatimusten täyttymistä osana laajempaa Loviisan voimalaitoksen turvallisuuden arviointiin keskittyvää projektia. Pääosa arvioinneista on toimitettu vuoden 2014 aikana Säteilyturvakeskukselle. Arvioinnin perusteella voidaan todeta Loviisan voimalaitoksen ja siihen liittyvien toimintojen täyttävän uusien YVL-ohjeiden vaatimukset hyvin. Uusia vaatimuksia on huomioitu ennakoivasti laitoksen ohjeiston ja dokumentaation kehittämisessä ja laitosmuutoksissa. 

Koska vaatimukset ovat kehittyneet vuosikymmenien saatossa ei Loviisan voimalaitos täytä sellaisenaan kaikkia uusia vaatimuksia. Vastaavan turvallisuustason saavuttamiseksi voimalaitoksella on tehty suuria investointeja ja parannuksia esimerkiksi rakentamalla uusia järjestelmiä polttoaineessa syntyvän jälkilämmön poistoon. Esimerkkinä voidaan mainita vuonna 2015 asennetut jäähdytystornit (linkki tiedotteeseen). Turvallisuuden parantaminen organisaation toimintaa kehittämällä ja laitosmuutoksin on osa Fortumin ydinvoimatoimintojen jatkuvaa toimintaa.

Tiettyihin vaatimuksiin Säteilyturvakeskus on myöntänyt siirtymäaikaa, jonka kuluessa voimalaitos, sen ohjeisto ja dokumentaatio saatetaan vastamaan vaatimuksia sellaisenaan. Muutokset on osittain jo tehty ja ne valmistuvat pääosin kahden seuraavan vuoden aikana. Siirtymäajat eivät vaaranna laitoksen turvallisuutta.
 
Lisätietoja:
Mika Harti, suunnittelupäällikkö, Nuclear and Thermal Power, Fortum, puh. 010 453 2406