Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuollon ohjelma vuosille 2016–2018 valmistunut

Joka kolmas vuosi laadittava ydinjätehuolto-ohjelma (YJH-ohjelma) valmistui syyskuussa 2015. TVO ja Fortum toimittivat Posivan valmisteleman YJH-2015-ohjelman työ- ja elinkeinoministeriölle syyskuun lopussa.

YJH-ohjelma on selvitys, miten ydinjätehuollon valmistelut ja toimenpiteet on suunniteltu toteutettavan. Ohjelma sisältää arvion nykytilasta ja yleispiirteisen suunnitelman tehtävistä tutkimus-, suunnittelu- ja rakentamistöistä seuraavalle kuudelle vuodelle.

 Lue lisää: www.posiva.fi