Lehdistötiedote

Fortum ja Lietuvos Energija aikovat rakentaa jätepolttoainetta käyttävän sähkön- ja lämmönyhteistuotantolaitoksen Liettuaan

15 lokakuu 2015, 11:31

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 15.10.2015

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 15.10.2015

Fortum ja Lietuvos Energija aikovat perustaa yhteisyrityksen, joka rakentaa jätepolttoainetta käyttävän sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen (CHP, combined heat and power) Kaunasiin, Liettuaan. CHP-laitoksen odotetaan aloittavan toimintansa syksyllä 2019.

UAB Fortum Heat Lietuva tulee olemaan enintään 49 % omistusosuudellaan vähemmistöomistaja uudessa yhteisyrityksessä, UAB Kauno kogeneracine jègainèssa (KKJ). Laitoksen kokonaisinvestointi on noin 150 miljoonaa euroa, josta Fortumin suora osuus on noin 20 miljoonaa euroa. Yhteisyrityksen perustaminen vaatii yrityskauppaluvan Euroopan komissiolta. Päätöstä odotetaan vuoden 2015 loppuun mennessä.

Uuden laitoksen arvioidaan käyttävän vuosittain noin  200 000 tonnia paikallista yhdyskuntajätettä tuottamaan lämpöä Kaunasin kaupungin kaukolämpöverkkoon, jonka piirissä on noin 111 000 kotitaloutta ja 3 500 yritystä. Laitoksen odotetaan vähentävän vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä arviolta 65 000 tonnilla. Lisäksi se vähentää merkittävästi kaatopaikoille vietävän jätteen määrää.

"Uusi jätteenpolttolaitos jatkaa Fortumin investointeja paikallisia polttoaineita käyttävään, energiatehokkaaseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon Baltian maissa. Lisäksi se on linjassa Liettuan kansallisen energiaitsenäisyyteen tähtäävän strategian kanssa", sanoo Vitalijus Žuta, UAB Fortum Heat Lietuvan johtaja. "Meillä on erittäin hyviä kokemuksia ensimmäisestä Liettuan Klaipedassa sijaitsevasta jätteenpolttolaitoksestamme, joka on ollut toiminnassa keväästä 2013 lähtien."

Uusi laitos tuottaa vuosittain noin 500 GWh lämpöä ja noin 170 GWh sähköä.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on erittäin energiatehokas ja vähäpäästöinen tuotantomuoto, jossa polttoaineen energiasta pystytään hyödyntämään lähes 90 %. Fortum on muutaman viimeisen vuoden aikana investoinut merkittävästi sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksiin Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Andrius Kasparavičius, +37069817740, Fortum, Liettua

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Lietuvos energija
Lietuvos Energija on valtionyhtiö, jonka toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön jakelu ja toimittaminen, maakaasun myyminen ja jakelu sekä voimalaitosten ja jakeluverkkojen rakennus ja ylläpito. Yhtiöllä on yli 5 600 työntekijää.  Se varmistaa sähkönjakelun, kansallisen jakeluverkon sekä palvelut yli 1,6 miljoonalle liettualaiselle kuluttaja-asiakkaalle. Lisäksi yhtiö tarjoaa sähkönjakelupalveluita, operoi 8,2 tuhatta kilometriä kaasuputkistoa ja toimittaa kaasua yli 560 tuhannelle asiakkaalle ulkomailla.