Lehdistötiedote

Energiatehokas savukaasulauhdutin otettiin käyttöön Fortumin Joensuun voimalaitoksella

08 lokakuu 2015, 10:25

PAIKALLISTIEDOTE JOENSUUN ALUEEN MEDIOILLE 8.10.2015

PAIKALLISTIEDOTE JOENSUUN ALUEEN MEDIOILLE 8.10.2015

Fortumin Joensuun sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksella on otettu käyttöön energiatehokas savukaasulauhdutin. Uusi savukaasulauhdutin kasvattaa Joensuun voimalaitoksen lämpökapasiteettia noin 30 megawatilla (MW). Lisäksi voimalaitoksen rikki- ja hiukkaspäästöt alenevat, ja nykyiselläänkin hyvin matalat hiilidioksidipäästöt pienenevät.

Savukaasujen lauhdutus on teknologia, jolla voidaan nostaa entisestään kiinteän polttoaineen kokonaishyötysuhdetta ja energiatehokkuutta. Lämpökattilan tuottamat savukaasut jäähdytetään lämpötilaan, jossa savukaasun sisältämä vesihöyry lauhtuu vedeksi, ja lauhtumislämpö voidaan hyödyntää kaukolämpönä.

Joensuun yhteistuotantolaitos tuottaa kaukolämpöä noin 42 000 joensuulaiselle sekä sähköä valtakunnan verkkoon. Yli 70 % energiasta tuotetaan uusiutuvilla puupolttoaineilla. Laitoksella käytetään myös turvetta sekä läheisellä kaatopaikalla syntyvää biokaasua, joka johdetaan putkea pitkin kaatopaikalta suoraan voimalaitoksen kattilaan. Laitoksen kaukolämmön tuotantokapasiteetti on 130 MW ja sähkön tuotantokapasiteetti 50 MW.

Yhteistuotantolaitoksen yhteydessä toimii myös bioöljyn tuotantolaitos. Bioöljy valmistetaan puuperäisestä raaka-aineesta kuten metsätähteestä, hakkeesta ja sahanpurusta. Fortum Otso -bioöljyä voidaan käyttää lämpölaitoksilla tai teollisuushöyryn tuotannossa korvaamaan raskasta ja kevyttä polttoöljyä.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on erittäin energiatehokas ja vähäpäästöinen tuotantomuoto, jossa polttoaineen energiasta pystytään hyödyntämään lähes 90 %.

Valokuvia:
http://mediabank.fortum.com:80/public/c090d812e17D.aspx

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Timo Partanen, voimalaitospäällikkö, Fortumin Joensuun voimalaitos, puh. 050 454 7200

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä energiantuottajille.  Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi