Fortumin vastaus EU:n konsultaatioon yritysverotuksen läpinäkyvyyden lisäämisestä

15 syyskuu 2015, 17:14

Fortum on 9.9.2015 vastannut EU:n komission julkiseen konsultaatioon koskien yritysverotuksen läpinäkyvyyden lisäämistä. Huoli oikeudenmukaisesta yritysverotuksesta on EU:n mukaan nykyisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa lisääntynyt. Konsultaation tavoite on kerätä taustatietoa yrityksiltä tukemaan suunnittelua veropetosten ja veronkierron kitkemiseksi. 

Fortum on julkaissut verojalanjälkensä osana vuosiraportointia vuodesta 2012 lähtien. Tavoitteenamme on avoin ja johdonmukainen viestintä sidosryhmiemme kanssa toiminnastamme ja sen vaikutuksista. Kehitämme jatkuvasti myös verojalanjälkemme raportointia.

Fortumin keskeiset viestit yritysverotukseen liittyen ovat:

  • Yritysten verotusta koskevassa keskustelussa on syytä ottaa huomioon, että verotus on aina menestyksellisen liiketoiminnan seuraus, ei syy liiketoimintaan. Selkeä, läpinäkyvä ja ennakoitava verotus on merkittävä kilpailukykytekijä, vaikka verotus ei sinänsä koskaan yksin ohjaa investointipäätöstä. Toisaalta epäsuotuisa veroympäristö saattaa estää investointien toteuttamisen tai ohjaa ne muihin maihin.
  • Tavoitteena tulee olla kansainvälisten verotuksen läpinäkyvyyttä koskevien periaatteiden luominen. EU:n yksipuolinen toiminta heikentää EU-alueella toimivien yritysten kilpailukykyä.
  • Lähtökohtana on se, että verot maksetaan siihen maahan, jossa lisäarvo on syntynyt.
  • Julkinen keskustelu on painottunut joidenkin ylikansallisten yhtiöiden alhaiseen veronmaksuasteeseen EU:ssa. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se merkittävä epäkohta, että kansallisten veroviranomaisten erilaisista tulkinnoista johtuen EU-alueella toimivat yritykset joutuvat usein maksamaan samasta tulosta veron kahteen tai useampaankin maahan. Tästä voi aiheutua merkittävä kilpailukykyhaitta EU:n yrityksille.
  • Moninkertaiseen verotukseen (siirtohinnoittelu) liittyvät valitus- ja oikeusprosessit ovat pitkiä, työläitä ja kalliita ja sitovat yritysten voimavaroja. EU:n tulisikin ensisijaisesti laatia suunnitelma toimista, joilla voitaisiin parantaa verotuksen ennakoitavuutta ja estää kaksinkertainen verotus EU:ssa. Kansalliset veroviranomaiset tulisi velvoittaa sopimaan keskenään oikeasta verotusmaasta ennen kuin yritys maksaa verot.
  • Yritysverotuksen ja sen seurausten ymmärtäminen edellyttää sekä teknistä ymmärrystä verojärjestelmistä että verotettavan liiketoiminnan ymmärtämistä. Yksittäisten yhtiöiden verotukseen liittyvien yksityiskohtien julkaiseminen ei lisää yleistä ymmärrettävyyttä. Verotukseen liittyvien tietojen julkaisemisessa tulisikin keskittyä yksityiskohtien sijasta kokonaiskuvaan ja yhtiön verotukseen liittyvien toimintaperiaatteiden selvittämiseen.
  • Yritysten oikeusturvan kannalta on tärkeää, että myös veroviranomaiset velvoitetaan toimimaan läpinäkyvämmin ja julkaisemaan omat toimintaperiaatteensa ja viranomaisen päätöksiä ohjaavat veropoliittiset linjaukset.