Fortumin näkemyksiä EU:n päästökaupan uudistuksesta vuoden 2020 jälkeiselle ajalle

30 syyskuu 2015, 15:02

Euroopan komission ehdotukset päästökauppadirektiivin muutoksiksi ovat tärkeitä päästökauppajärjestelmän toiminnan elvyttämiseksi.

Keskustelu EU:n päästökauppajärjestelmän uudistamisesta aloitetaan Euroopan neuvostossa ja parlamentissa syksyn aikana. Uudistus koskee seuraavaa päästökauppajaksoa, joka alkaa vuonna 2021.

Fortumin mielestä komission ehdotus (15.7.2015) päästökauppadirektiivin muuttamisesta on tervetullut ja se on tärkeä keino vuoden 2030 kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteiden toteuttamisessa. Uudistus on myös luonnollinen jatkumo backloadingille ja päästökaupan vakausmekanismille (Market Stability Reserve, MSR) päästökaupan toiminnan elvyttämisessä.

Fortum kannattaa vahvaa päästökauppajärjestelmää, sillä se on teknologia-neutraali, joustava ja kustannustehokkain menetelmä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.  Vakaa ja luotettava päästökauppajärjestelmä vähentää riskiä kansallisen ja toisistaan poikkeava ilmastosääntelyn lisääntymiseen ja tarvetta energiantuotannon tukemiseen. Fortumin mielestä päästökauppa on paras menetelmä edullisen, luotettavan ja kestävästi tuotetun energian takaamiseksi EU:ssa.

Pitkän aikavälin vakaa ja selkeä ilmastopolitiikka on välttämätön edellytys energiasektorin pyrkimykselle muuttaa energiajärjestelmä päästöttömäksi ja päästöjen vähentämiseksi myös muilla sektoreilla. Varhainen päätös päästökaupan uudistamisesta on siksi tärkeä askel vakauden ja ennakoitavuuden lisäämiseksi vuoden 2020 jälkeiselle ajalle.

Fortumin mielestä ehdotus päästökauppadirektiivin muuttamiksesi on pääosin rakentava ja odotamme sen vahvistavan päästömarkkinaa. Päästöoikeuksien ilmaisjako on entistä kohdennetumpaa  ja dynaamisempaa ja siten toivottavasti vähentää yliallokaatiota joillain teollisuuden aloilla. Kannanotossamme  nostamme esille joitakin asioita, joita tulee selventää direktiiviehdotuksen käsittelyprosessin aikana.

Lue koko kannanottomme alla olevasta linkistä.

Lisätietoja:
Kari Kankaanpää
Senior Manager, Climate Affairs
Puh: +358 50 4532330
kari [piste] t [piste] kankaanpaa [ät] fortum [piste] com