Lehdistötiedote

Fortumin Montan kalojen kiinniottolaite edennyt suunnitteluvaiheeseen

04 syyskuu 2015, 09:00

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 4.9.2015

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 4.9.2015

Fortum ilmoitti lokakuussa 2014 varanneensa merkittävän lisärahoituksen Oulujoen  vaelluskalahankkeeseen vuosille 2015-2017. Hanke on edennyt ja Fortumin Montan voimalaitoksen yhteyteen rakennettavan kalojen kiinniottolaitteen rakennesuunnitelmat valmistuvat marraskuun 2015 loppuun mennessä. Lopullinen päätös rakentamisesta tehdään vuoden lopulla, kun  laitteen rakentamisen ja käyttämisen kustannukset on  selvitetty.  Tavoitteena on aloittaa rakennustyöt  keväällä 2016.

Kiinniottolaite suunnitellaan yhteistyössä Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten kanssa. Laitteen rakentaminen on tarkoitus rahoittaa Fortumin, valtion sekä alueen kuntien kesken.

"Kiinniottolaite vastaa kalatien alaosaa, ja siitä voidaan ottaa kiinni sen sisään uivia lisääntymiskokoisia lohikaloja. Oulujoen vähäistä lohikantaa halutaan tällä tavoin siirtää mahdollisimman turvallisesti ja tehokkaasti  lisääntymään voimalaitosten yläpuolisille jokialueille", kertoo projektipäällikkö Juha Happonen Fortumista.

Laitteen avulla kiinniotetuista kaloista voidaan ottaa myös emokala- ja mätitäydennystä Fortumin Montan kalanviljelylaitoksen käyttöön. Kaloja voidaan mahdollisesti siirtää myös suoraan kalastettaviksi, koska Oulujoen vesistössä on luonnonmukaista elinkiertoa tukevia lisääntymisalueita vain vähän.

Toteutettava kiinniottolaite lisää myös mahdollisuuksia monenlaiseen tutkimukseen. Tuloksia voidaan hyödyntää niin Oulujoen kuin muidenkin rakennettujen jokien vaelluskalahankkeissa. Kiinniottolaitteen suunnittelutyössä on otettu huomioon mahdollisuus jatkaa sen rakentamista myöhemmin  kalatieksi, mikäli laitteeseen nousee riittävästi kaloja.

Kiinniottolaitteen suunnitelmat laatii Maveplan Oy ja suunnittelukonsulttina toimii CC Control Oy.

Lisätietoa ja kuvia suunnitelmaluonnoksista löytyy Fortumin nettisivuilta:

http://www.fortum.com/fi/energiantuotanto/vesivoima/ymparistorahasto/pages/default.aspx

Kuvia lehdistön käyttöön http://mediabank.fortum.com:80/public/513b3f1ee1A5.aspx

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Juha Happonen, projektipäällikkö, Hydro Power and Technology Division,  puh. 0504548218
Marja Savolainen, vt. ympäristöpäällikkö, Hydro Power and Technology, Renewable Energy,  puh. 0504532344

Fortumin kalaistutukset Oulujokeen vuonna 2014
Vesivoimatuotannon kalataloudelle aiheuttaminen ympäristövaikutusten kompensoimiseksi Fortum istuttaa vuosittain Oulujoen edustan merialueelle noin 200 000 lohen ja noin 50 000 meritaimenen vaelluspoikasta sekä noin 360 000 vaellussiianpoikasta. Oulujokeen istutetaan tämän lisäksi pyyntikokoista kirjolohta, pyyntikokoista järvitaimenta, kesänvanhaa kuha ja kesänvanhaa harjusta. 

Fortum ja vesivoima
Fortum omistaa vesivoimaa yhteensä lähes 4 600 megawattia. Merkittävä osa Fortumin vesivoimakapasiteetista sijaitsee Keski-Ruotsin 127 voimalaitoksessa, joista Ljusnan-, Indalsälven- ja Dalälven-jokien laitokset ovat suurimpia. Suomessa voimalaitoksia on 33. Pääosa Fortumin omasta vesivoimatuotannosta Suomessa sijaitsee Oulujoen ja Vuoksen vesistöissä. Lisäksi Fortum on osakkaana Kemijoki Oy:ssä.

Fortumin vesivoimalaitokset Suomessa sijaitsevat Oulujoen vesistössä ja Vuoksessa. Oulujoessa sijaitsee kuusi voimalaitosta: Jylhämä, Nuojua, Utanen, Pälli, Pyhäkoski ja Montta. Lisäksi Oulujokeen laskevassa Utosjoessa on Ala-Utoksen voimalaitos. Emäjoessa sijaitsevat Ämmä, Aittokoski, Seitenoikea ja Leppikoski. Vuoksessa voimalaitoksia on kaksi: Imatra ja Tainionkoski.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä energiantuottajille.  Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi