Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto 2015 päätökseen

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.9.2015

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmat yksiköt tuottavat jälleen sähköä
vuosihuoltojen päätyttyä. Ykkösyksikön 21 vuorokautta kestänyt vuosihuolto
saatettiin päätökseen 30.8.2015 ja kakkosyksikön noin 17 vuorokautta kestänyt
huoltoseisokki 15.9. Ykkösyksikön käynnistys viivästyi kolme vuorokautta
käynnistysvaiheessa ilmenneen generaattorin vetyvuodon korjauksen ja
välitulistimien vaihdon haasteellisuuden vuoksi.

Molemmille Loviisan laitosyksiköille tehtiin niin sanottu lyhyt vuosihuolto.
Vuosihuoltojen yhteydessä molempien laitosyksiköiden polttoaineesta vaihdettiin
noin neljäsosa.

Loviisan kakkosyksiköllä normaalien määräaikaishuoltotöiden ja polttoaineen
vaihdon lisäksi merkittävimpiä töitä olivat turbiinin höyrylinjojen
aktiivisuusmittausten uusinta ja yhden hätädieselgeneraattorin moottorin vaihto
huollettuun.

"Tämän vuoden vuosihuollossa molemmilla laitosyksiköillä aloitettiin toteuttaa
välitulistimien modernisointihanketta, joka parantaa voimalaitoksen käytön
luotettavuutta ja hyötysuhdetta", kertoo kunnossapitoyksikön päällikkö Pertti
Salonen Loviisan voimalaitokselta.

Pitkäjänteinen kehitystyö säteilytyöntekijöiden säteilytasojen madaltamiseksi
vuosihuollon aikana on tuottanut tuloksia molemmilla laitosyksiköillä. Tämän
vuoden vuosihuollossa Loviisan ykkösyksiköllä säteilytasot olivat
laitoshistorian matalimmat ja Loviisa kakkosyksiköllä matalimpien joukossa.

"Vuosihuoltojen työt toteutuivat kokonaisuudessaan suunnitellusti ja
aikataulussa. Merkittäviä henkilö- tai laitosturvallisuuteen vaikuttavia
tapahtumia ei sattunut", toteaa käyttöyksikön päällikkö Timo Eurasto Loviisan
voimalaitokselta.

Elokuussa alkaneeseen Loviisan voimalaitoksen vuosihuoltoon ja meneillään
oleviin uusintahankkeisiin osallistuu yhteensä noin 750 ulkopuolista
urakoitsijaa. Noin 90 prosenttia työntekijöistä on suomalaisia.
Voimalaitoksella työskentelee ympäri vuoden hieman yli 500 fortumlaista ja noin
100 vakituista urakoitsijaa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Pertti Salonen, kunnossapitoyksikön päällikkö, puh. 010 455 3100
Timo Eurasto, käyttöyksikön päällikkö, puh. 010 455 4010

Taustatietoa toimituksille:
Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2014
oli 90,9 %. Käyttökerroin oli kansainvälisessä mittakaavassa hyvä, sillä
maailmanlaajuisesti painevesilaitosten käyttökerroin oli viime vuonna noin 84
%. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 7,88 terawattituntia, mikä on
noin 12 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Loviisan voimalaitos työllistää
suoraan noin 600 työntekijää. Fortum investoi vuonna 2014 Loviisan
voimalaitokseen yhteensä noin 80 miljoonaa euroa. Lisätietoja:
www.fortum.com/loviisa

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas
sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja
asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä
energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä
sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi