Lehdistötiedote

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto 2015 päätökseen

18 syyskuu 2015, 11:00

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.9.2015

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.9.2015

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmat yksiköt tuottavat jälleen sähköä vuosihuoltojen päätyttyä. Ykkösyksikön 21 vuorokautta kestänyt vuosihuolto saatettiin päätökseen 30.8.2015 ja kakkosyksikön noin 17 vuorokautta kestänyt huoltoseisokki 15.9. Ykkösyksikön käynnistys viivästyi kolme vuorokautta käynnistysvaiheessa ilmenneen generaattorin vetyvuodon korjauksen ja välitulistimien vaihdon haasteellisuuden vuoksi.

Molemmille Loviisan laitosyksiköille tehtiin niin sanottu lyhyt vuosihuolto. Vuosihuoltojen yhteydessä molempien laitosyksiköiden polttoaineesta vaihdettiin noin neljäsosa.

Loviisan kakkosyksiköllä normaalien määräaikaishuoltotöiden ja polttoaineen vaihdon lisäksi merkittävimpiä töitä olivat turbiinin höyrylinjojen aktiivisuusmittausten uusinta ja yhden hätädieselgeneraattorin moottorin vaihto huollettuun.

"Tämän vuoden vuosihuollossa molemmilla laitosyksiköillä aloitettiin toteuttaa välitulistimien modernisointihanketta, joka parantaa voimalaitoksen käytön luotettavuutta ja hyötysuhdetta", kertoo kunnossapitoyksikön päällikkö Pertti Salonen Loviisan voimalaitokselta.

Pitkäjänteinen kehitystyö säteilytyöntekijöiden säteilytasojen madaltamiseksi vuosihuollon aikana on tuottanut tuloksia molemmilla laitosyksiköillä. Tämän vuoden vuosihuollossa Loviisan ykkösyksiköllä säteilytasot olivat laitoshistorian matalimmat ja Loviisa kakkosyksiköllä matalimpien joukossa.

"Vuosihuoltojen työt toteutuivat kokonaisuudessaan suunnitellusti ja aikataulussa. Merkittäviä henkilö- tai laitosturvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia ei sattunut", toteaa käyttöyksikön päällikkö Timo Eurasto Loviisan voimalaitokselta.

Elokuussa alkaneeseen Loviisan voimalaitoksen vuosihuoltoon ja meneillään oleviin uusintahankkeisiin osallistuu yhteensä noin 750 ulkopuolista urakoitsijaa. Noin 90 prosenttia työntekijöistä on suomalaisia. Voimalaitoksella työskentelee ympäri vuoden hieman yli 500 fortumlaista ja noin 100 vakituista urakoitsijaa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Pertti Salonen, kunnossapitoyksikön päällikkö, puh. 010 455 3100
Timo Eurasto, käyttöyksikön päällikkö, puh. 010 455 4010

Taustatietoa toimituksille:
Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2014 oli 90,9 %. Käyttökerroin oli kansainvälisessä mittakaavassa hyvä, sillä maailmanlaajuisesti painevesilaitosten käyttökerroin oli viime vuonna noin 84 %. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 7,88 terawattituntia, mikä on noin 12 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Loviisan voimalaitos työllistää suoraan noin 600 työntekijää. Fortum investoi vuonna 2014 Loviisan voimalaitokseen yhteensä noin 80 miljoonaa euroa. Lisätietoja: www.fortum.com/loviisa

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä energiantuottajille.  Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi