Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen kakkosyksikkö käy rajoitetulla teholla yhden pääkiertopumpun pysäyttämisen vuoksi

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen kakkosyksikön tehoa on rajoitettu noin 80 prosenttiin yhden pääkiertopumpun pysäyttämisen vuoksi. Yksi laitosyksikön kuudesta pääkiertopumpusta pysäytettiin ennakoivasti jatkuvatoimisten värähtelymittauksien perusteella 17.8.2015 noin klo 15.00.


Laitosyksikköä voidaan käyttää turvallisesti viidellä pääkiertopumpulla, tosin hieman alhaisemmalla sähköteholla. Pumpun korjaaminen edellyttäisi koko kakkosyksikön pysäyttämistä, mikä ei ole perusteltua, koska Loviisan kakkosyksikön vuosihuolto alkaa jo reilun viikon päästä.

Tapahtumasta ei aiheudu vaaraa ihmisille, ympäristölle eikä laitokselle.


Loviisan ykkösyksikkö on vuosihuollossa ja se on suunniteltu käynnistettävän 27.8.2015.


 
Lisätietoja:
Timo Eurasto, käyttöyksikön päällikkö, Loviisan voimalaitos, puh. 010 455 4010