Fortumin Loviisan voimalaitos koestaa varoventtiilejä 28.8. ja 29.8.

Loviisan voimalaitoksen kakkosyksiköllä tehdään jokavuotinen koestus tuorehöyryn varoventtiileille perjantaina 28.8. klo 9.00 alkaen ja lauantaina 29.8. klo 10 alkaen.

​Koestuksesta aiheutuu voimakkaita purkausääniä, jotka kuuluvat Hästholmenin lähiympäristössä. Yhteensä koestetaan kaksitoista varoventtiiliä. Jokaisen varoventtiilin koestus kestää muutamia kymmeniä sekunteja. Kaikkien kahdentoista venttiilin koestamiseen arvioidaan kuluvan yhteensä aikaa noin kuusi tuntia.

Koestuksessa vapautuu höyryä, joka myös näkyy voimalaitoksen lähiympäristössä. Höyry on puhdasta vesihöyryä, joka tulee turbiineille menevistä höyrylinjoista, eikä siten sisällä radioaktiivisia aineita. Koestuksesta ei aiheudu vaaraa ihmisille, ympäristölle tai voimalaitokselle.
 
Lisätietoja koestuksesta:
Timo Eurasto, käyttöyksikön päällikkö, puh. 010 455 4010