Fortumin Loviisan voimalaitoksen vuosihuolto 2015 alkaa

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 07.08.2015

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina 9. elokuuta
laitoksen ykkösyksiköstä, minkä jälkeen huolletaan kakkosyksikkö. Molemmilla
laitosyksiköillä on tänä vuonna vuorossa lyhyt vuosihuolto eli niin kutsuttu
polttoaineen vaihtoseisokki. Koko vuosihuollon arvioidaan kestävän vajaat kuusi
viikkoa.

Normaalien määräaikaishuoltotöiden ja polttoaineen vaihdon lisäksi
merkittävimpiä töitä tämän vuoden vuosihuollossa molemmilla laitosyksiköillä on
turbiinien välitulistimien vaihto. Loviisan kakkosyksikölle tehdään lisäksi
turbiinin höyrylinjojen aktiivisuusmittausten uusinta ja yhden
hätädieselgeneraattorin moottorin vaihto huollettuun. Polttoaineesta vaihdetaan
vuosittain neljäsosa tuoreeseen polttoaineeseen.

"Tämän kesän vuosihuollossa aloitetaan myös voimalaitoksen turbiinien
välitulistimien modernisointihankkeen toteutus. Turbiinien kahdeksasta
välitulistimesta uusitaan tämän vuoden vuosihuollossa neljä. Seuraavat neljä
uusitaan vuosihuollossa kesällä 2017”, kertoo kunnossapitoyksikön päällikkö
Pertti Salonen Loviisan voimalaitokselta. Välitulistimien tehtävänä
voimalaitoksen prosesseissa on poistaa kosteutta ja tulistaa
korkeapaineturbiineilta tuleva höyry niin, että se voidaan johtaa
matalaturbiineille. Välitulistimien uusinta lisää laitoksen sekundääripiirin
käytön luotettavuutta ja laitoksen hyötysuhdetta.

Vuosihuoltoon ja meneillään oleviin uusintahankkeisiin osallistuu yhteensä noin
750 ulkopuolista urakoitsijaa. Noin 90 prosenttia työntekijöistä on
suomalaisia. Lisäksi työntekijöitä tulee Venäjältä, Saksasta ja Puolasta.
Voimalaitoksella työskentelee noin 500 fortumlaista ja noin 100 vakituista
urakoitsijaa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Pertti Salonen, kunnossapitoyksikön päällikkö, puh. 010 455 3100
Timo Eurasto, käyttöyksikön päällikkö, puh. 010 455 4010

Taustatietoa toimituksille:
Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2014
oli 90,9 %. Käyttökerroin oli kansainvälisessä mittakaavassa hyvä, sillä
maailmanlaajuisesti painevesilaitosten käyttökerroin oli viime vuonna noin 84
%. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 7,88 terawattituntia, mikä on
noin 12 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Loviisan voimalaitos työllistää
suoraan noin 600 työntekijää. Fortum investoi vuonna 2014 Loviisan
voimalaitokseen yhteensä noin 80 miljoonaa euroa. Lisätietoja:
www.fortum.com/loviisa

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas
sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja
asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä
energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä
sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi