Lehdistötiedote

Fortumilta aurinkovoimala Ilmatieteen laitoksen Kumpulan toimitaloon

18 elokuu 2015, 13:00

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.8.2015

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.8.2015

Fortum toimittaa aurinkovoimalan Helsingin Kumpulaan Ilmatieteen laitoksen toimitilojen katolle. Aurinkoenergiajärjestelmä koostuu 80 paneelista ja sen kapasiteetti on 20 kW. Sen arvioitu vuosituotanto vastaa noin kolmen pientalon vuotuista sähkönkulutusta. Järjestelmä lisää Ilmatieteen laitoksen Dynamicum-rakennuksen energiatehokkuutta ja antaa reaaliaikaista tietoa aurinkoenergian tuotannosta.

"Tavoitteenamme on paitsi hyödyntää aurinkovoimaa energiankulutuksessamme myös selvittää tarkasti, kuinka paljon energiaa paneeleista käytännössä saadaan eri säätilanteissa Suomessa", sanoo Pirkko Pylkkö Ilmatieteen laitokselta.

"Aurinkoenergian hyödyntäminen vähentää Dynamicum-rakennuksen sähkönhankintaa ja on luonteva seuraava askel kiinteistön ylläpidossa, jossa noudatetaan toimintapolitiikkaamme mukaisesti kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden edistämistä", toteaa toimitalon omistavan Senaatti-Kiinteistöjen talotekniikan asiantuntija Pasi Hyyppä.

Kumpulan aurinkovoimala on osa Fortumin INTESEM (Intelligent Solar Energy Management from Cell to Grid) -virtuaalivoimalaitoshanketta, jonka tavoitteena on löytää optimaalinen ja kustannustehokas ratkaisu hajautetulle aurinkoenergialle.

"Uskomme, että aurinkoenergiajärjestelmien kustannustehokkuutta ja sitä kautta myös niiden kysyntää Pohjoismaissa voidaan lisätä optimoimalla ja yhdistelemällä  aurinkoenergian tuotantoa. Kun aurinkoenergiajärjestelmään lisätään vielä  integroidut akut, voimaloiden toimitusvarmuus ja ennustettavuus kasvaa.", sanoo Fortumin aurinkoteknologiapäällikkö Eero Vartiainen.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jouni Tolonen, päällikkö, aurinkoliiketoiminta, puh. 050 594 2261

INTESEM -virtuaalivoimalaitoshanke
Fortumin INTESEM (Intelligent Solar Energy Management from Cell to Grid) -virtuaalivoimalaitoshankkeen  tavoitteena on löytää optimaalinen ja kustannustehokas ratkaisu hajautetulle aurinkoenergialle. Hankkeessa luodaan konsepti ns. virtuaalivoimalaitokselle (VPP), mikä tarkoittaa pienten maantieteellisesti hajautettujen sähkön tuotanto- ja kulutuskohteiden yhteenliittymää, joita voidaan ohjata keskitetysti kuten yhtä suurta voimalaitosta. Pilottijärjestelmään kuuluu useampia aurinkovoimaloita Suomessa ja Ruotsissa.  Ratkaisun avulla pyritään lisäämään pienimuotoista sähköntuotantoa ilman, että se aiheuttaa ongelmia sähköverkon operointiin  ja kuormitushuippujen hoitamiseen. INTESEM-hankkeen toinen osapuoli on ruotsalainen invertterivalmistaja Ferroamp, www.ferroamp.com

Kuvia aiheesta


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä energiantuottajille.  Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi