Näkyvä maamerkki uudelle biopolttoaineita hyödyntävälle CHP-laitokselle Tukholmassa

15 heinäkuu 2015, 10:31

Fortum Värme rakentaa uutta biopolttoaineita hyödyntävää sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosta Värtanilla, Tukholmassa.

Työ alkoi tammikuussa 2013, ja laitoksen on arvioitu aloittavan toimintansa vuonna 2016. Uusiutuvaa energiaa tuotetaan metsäteollisuuden jätteistä kuten hakkeesta, kaarnasta, puiden latvoista ja risuista. Uusi laitos on tärkeä askel kestävän energian kehittämisessä Tukholmassa, Ruotsissa ja muualla Euroopassa.

Työ Värtanilla, lähellä Tukholman keskustaa, edistyy hyvin, mistä on nyt näkyvänä merkkinä uusi polttoainenosturi Energihamnen-satamassa. Polttoainenosturi purkaa satamaan meriteitse kuljetettavan hakkeen. Purkamisen ja lajittelun jälkeen maanalaisessa tunnelissa kulkeva kuljetushihna vie hakkeen laitokselle, jossa se käytetään lämmön ja sähkön tuottamiseen. Lämmöntuotanto tulee vastaamaan noin 190 000 kotitalouden vuosittaista lämmönkulutusta. Laitoksen ansiosta maailmanlaajuiset CO2-päästöt vähenevät 650 000 tonnia vuosittain.

Noin 500 miljoonan euron investoinnilla on merkittävä rooli Fortum Värmen pyrkimyksessä kohti täysin ilmastoneutraalia, 100-prosenttisesti uusiutuvia resursseja käyttävää sähkön ja lämmön tuotantoa viimeistään vuonna 2030. Jo nyt 87 prosenttia kaikesta Fortum Värmen lämmön ja sähkön tuotantoon käyttämästä energiasta on uusiutuvaa - oli se sitten biomassasta, vesivoimalla tai jätteestä tuotettua energiaa. Kun uusi biopolttoainetta hyödyntävä CHP-laitos Värtanilla otetaan käyttöön vuonna 2016, uusiutuvan energian osuus nousee 90 prosenttiin.​

Uusi polttoainenosturi
Uusi polttoainenosturi Energihamnen-satamassa.