Pörssitiedote

Fortumista Oskarshamnin 1 ja 2 –reaktoreiden toiminnan jatkaminen olisi parempi vaihtoehto

23 kesäkuu 2015, 15:00

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.6.2015 klo 15.00 EET

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.6.2015 klo 15.00 EET

Ruotsissa sijaitsevien Oskarshamnin ydinvoimalaitoksen ykkös- ja kakkosyksiköiden enemmistöomistaja E.ON on ilmoittanut aikeestaan aloittaa näiden kahden yksikön sulkemisprosessi. Lopullisen päätöksen asiasta tekevät OKG Aktiebolag -yhtiön osakkeenomistajat - enemmistöomistaja E.ON ja vähemmistöomistaja Fortum – minkä jälkeen Fortum arvioi päätöksen vaikutukset.

“Näemme Fortumissa tilanteen toisin kuin E.ON. Arvioimme, että Oskarshamnin 1- ja 2- yksiköiden toimintaa voidaan jatkaa suunnitellun elinkaaren loppuun saakka. Oskarshamn 1:lle, joka on Ruotsin vanhin ydinvoimayksikkö, on haettu ympäristölupaa, jotta yksikkö voi siirtyä alasajovalmiuteen , mikäli aikanaan niin päätetään. Yksikön tulevaisuutta koskevat päätökset eivät ole ajankohtaisia vielä muutamaan vuoteen, ja yksikkö voisi jatkaa tuotantoaan nykyteholla”, sanoo Tiina Tuomela, joka johtaa Fortumin ydin- ja lämpövoimaliiketoimintaa.

“Viimeisimmillä Oskarshamnin 2 -yksikön investoinneilla on tähdätty kapasiteetin nostoon ja tuotannon jatkamiseen koko suunnitellun elinkaaren ajan. Näiden investointien ansiosta ja toisaalta vahvan ydinvoiman käyttökokemuksemme sekä maailmanlaajuisen palvelutarjontamme tuoman osaamisen perusteella uskomme Fortumissa, että on löydettävissä vielä muitakin toimenpiteitä, joiden avulla Oskarshamn 2 voisi jatkaa turvallisesti ja luotettavasti tuotantoaan suunnitellun elinkaarensa loppuun”, jatkaa Tiina Tuomela.

Oskarshamn 1- ja 2-yksiköiden toiminnan jatkaminen olisi hyvä ratkaisu kaikkien osapuolten kannalta, koska se antaisi lisäaikaa päästöttömän energian lisäämiseen sekä  Ruotsin teollisuuden ja koko yhteiskunnan tarvitseman sähkön saannin varmistamiseen. Oskarshamnin kolme ydinvoimayksikköä tuottavat noin 10 % Ruotsin koko sähköntuotannosta.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
viestintäjohtaja

Lisätietoa:
Tiina Tuomela, johtaja, ydin- ja lämpövoimaliiketoiminta, Fortum

Soittopyynnöt ja median yhteydenotot:
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, Fortum, puh. 010 45 20480
Sijoittajasuhteet: Sophie Jolly, sijoittajasuhdejohtaja, Fortum, puh. 010 45 32552


Liite: Taustatietoa Fortum ydinvoimatuotannosta


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä energiantuottajille.  Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi