Lehdistötiedote

Fortum kehittää uutta biopolttoainetta hevosen kuivikelannasta ja lantahuoltopalvelua talleille

11 kesäkuu 2015, 11:39

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 11.6.2015

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 11.6.2015


Fortum kehittää hevosen kuivikelannasta energiantuotantoon sopivaa biopolttoainetta sekä samalla  uutta palvelukonseptia hevostalleille. Hevosen kuivikelannan käyttäminen voimalaitosten polttoaineena on hyvä esimerkki kiertotaloudesta, jossa materiaalit kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla. Hevostallit käyttävät kuivikkeena muiden prosessien sivutuotteita, kuten sahanpurua. Talleilla lanta sekoittuu kuivikkeeseen, joka kerätään ja poltetaan voimalaitoksessa.

"Hevosenlannan hyödyntäminen on kotimainen cleantech-sovellus, joka vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, ulkomaisten biopolttoaineiden tuontia ja luo lisää paikallisia työpaikkoja", toteaa Fortumin teknologiajohtaja Heli Antila.

Suomessa hevosten kuivikelannan energiasisältö on noin 500 GWh ja ylittää hienokseltaan esimerkiksi Fortumin Järvenpään voimalaitoksen vuotuisen polttoainekäytön. Suomessa hevosia on noin 77 000. Kolmen hevosen vuoden aikana tuottaman lannan energiamäärä vastaa yhden omakotitalon lämpöenergian vuosikulutusta.

Hevostalleille lanta on yhä kasvava ongelma, koska biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan vuoden 2016 alusta. Lantaa ei myöskään saa levittää kalteville pelloille. Fortumin kehittämä palvelu tarjoaakin talleille uuden ja vaivattoman ratkaisun ongelmaan. Palvelu pitää sisällään sekä kuivikkeen toimituksen talleille että kuivikelannan noudon talleilta. Palvelulla voi olla markkinoita myös Suomen ulkopuolella, sillä esimerkiksi Ruotsissa hevosia on 360 000 ja Puolassa 300 000.

"Olemme kehittäneet palvelua tiiviissä yhteistyössä hevostallien kanssa. Keväällä toteutetussa pilotissa oli mukana neljä tallia Espoosta ja Kirkkonummelta. Kesän ja syksyn aikana pilottia laajennetaan ja tavoitteena on saada kymmeniä talleja mukaan", kertoo konseptin kehittämisestä Fortumilla vastaava Anssi Paalanen.

Kevään pilottivaiheessa tehtiin myös koepolttoja yhteistyössä VTT:n kanssa. Koepolton perusteella hevosenlanta soveltuu hyvin energiantuotantoon tukipolttoaineeksi. Lähipäivinä aloitetaan koepoltot Fortumin Järvenpään voimalaitoksella. Hevosen kuivikelanta nähdään hyvänä lisänä Järvenpään tyyppisille lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksille. Palvelukonseptin kehittämistä jatketaan yhdessä hevostallien kanssa.

HorsePower-konsepti on osa Fortumin biopolttoaineiden kehitystyötä kuten Otso-bioöljy, jota tuotetaan Fortumin Joensuun voimalaitoksen yhteydessä.


Fortum Oyj

Konserniviestintä
 


Kuvia aiheesta:

http://mediabank.fortum.com:80/public/43aeb8f3e17B.aspxLisätietoja: 

Heli Antila, teknologiajohtaja, Puh. 040 571 7188, heli [piste] antila [ät] fortum [piste] com

Anssi Paalanen, konseptin kehittämisestä vastaava, Puh. 0400 597 866, anssi [piste] paalanen [ät] fortum [piste] com  

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. http://www.fortum.com/fi