Ljusnan jokihelmisimpukat

26 toukokuu 2015, 11:56

Ruotsalaisen Ljusnan-joen metsäisessä sivupurossa Valvtjärnsbäckenissä elää yksi Ruotsin viimeisistä suojelluista ja uhanalaisista jokihelmisimpukkakannoista. Simpukkakanta vanhenee, ja simpukoiden määrä vähenee. Kanta häviää mikäli simpukoiden elinympäristöä ei kunnosteta.

Jokihelmisimpukkakannan pieneneminen johtuu todennäköisesti siitä, että taimen ei ole viime vuosina päässyt nousemaan puroon. Uoman on 300 metrin matkalta tukkinut puroon kaadettu kivilouhe. Taimen on jokihelmisimpukalle elintärkeä, sillä jokihelmisimpukka on ensimmäisen elinkuukausiensa ajan loisena taimenen kiduksissa ennen kuin se kehittyy simpukaksi.

Hankkeessa Vävtjärnsbäckenin uoma raivattiin kivilouheesta. Sen jälkeen uomaa muokattiin taimenelle ja jokihelmisimpukalle sopivaksi elinympäristöksi.