Lehdistötiedote

Fortumin koordinoimalle aaltovoiman tutkimushankkeelle 17 miljoonan euron rahoitus EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta

06 toukokuu 2015, 10:00

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 6.5.2015

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 6.5.2015

Euroopan komission tutkimus- ja innovointiohjelma Horisontti 2020 on myöntänyt 17 miljoonan euron rahoituksen Fortumin koordinoimalle Clean Energy From Ocean Waves -tutkimushankkeelle (CEFOW). Viisivuotisen hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää suomalaisen Wellon kehittämän "Pingviini"-aaltovoimalaitteen käyttöä sähköverkkoon kytkettynä valtameriolosuhteissa. Usean laitteen koehanke toteutetaan aaltovoimaan keskittyvässä  Wave Hub -testikeskuksessa Ison-Britannian Cornwallissa, mistä Fortum on vuokrannut merialueen käyttöönsä.

Hankkeessa kehitetään ja operoidaan suomalaista aaltovoimatekniikkaa yhdessä britannialaisten ja ruotsalaisten asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen 24,5 miljoonan euron kokonaisbudjetista EU:n myöntämän tuen osuus on 17 miljoonaa euroa. Fortumin lisäksi hankkeen yhteenliittymässä ovat mukana Wello Oy, Mojo Maritime Ltd, Wave Hub Limited, Green Marine (UK) Ltd sekä Uppsalan, Plymouthin ja Exeterin yliopistot.

"Päästöttömänä energiantuotantomuotona aaltovoimalla voi olla tärkeä rooli tulevaisuudessa, ja siksi Fortum osallistuu sen tutkimus- ja kehitystyöhön. Haluamme tällä hankkeella lisätä osaamistamme aaltovoiman alalla. Uskomme, että Euroopan komission rahoitus ja kokeneet yhteistyökumppanit luovat erinomaiset edellytykset viedä Wellon aaltovoimateknologiaa harppauksin kohti kaupallista tuotetta", Fortumin teknologiajohtaja Heli Antila iloitsee. "Maailmanlaajuisesti tämä hanke on aaltovoimatutkimuksen kärkeä", Antila jatkaa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Heli Antila, teknologiajohtaja, Fortum Oyj,  puh. 040 571 7188

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -hanke- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen Nro 655594 nojalla.

Taustatietoa toimituksille Fortumin aaltovoiman kehitystyöstä:
Fortum on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä aaltoenergiaa vuodesta 2007 ja testannut useita eri tekniikoita. Yksi näistä on suomalaisen AW-Energyn kehittämä WaveRoller ™, jota on testattu onnistuneesti Portugalin rannikolla. Vuonna 2013 Fortum, ranskalainen meriteollisuusalan suuryritys DCNS ja AW-Energy sopivat yhteistyöstä, jonka tavoitteena on yhdessä kehittää 1,5 megawatin aaltovoiman koehanketta Ranskan Bretagnessa. Tekniseksi ratkaisuksi valittiin WaveRollerTM.

Ruotsissa Fortum tekee yhteistyötä Seabased AB:n kanssa noin 10 megawatin aaltovoimapuiston rakentamiseksi Ruotsin länsirannikolle Sotenäsiin. Demonstraatiohanke on teholtaan yksi maailman suurimmista ja tuotannon on määrä käynnistyä vuoden 2015 aikana. Ruotsissa testattava tekniikka perustuu Seabasedin kehittämään lineaarigeneraattoriin, joka on ankkuroitu meren pohjaan.

Fortum allekirjoitti helmikuussa 2014 vuokrasopimuksen Wave Hub -koepuiston kanssa aaltovoimaratkaisujen testaamisesta Cornwallin merialueilla Isossa-Britanniassa. Sopimus antaa Fortumille uudenlaisen mahdollisuuden koekäyttää täyden mittakaavan aaltovoimalaitteita valtameriolosuhteissa.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi