Fortumin Esko Tusalle Suomalainen Insinöörityöpalkinto

27 toukokuu 2015, 10:40

Fortumin Esko Tusa on tänään palkittu Suomalaisella Insinöörityöpalkinnolla.

Fortumissa vuosikymmenien ajan radioaktiivisten nesteiden puhdistusmenetelmiä kehittänyt ja myynyt Esko Tusa on tänään palkittu Suomalaisella Insinöörityöpalkinnolla. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa. Vuosittain jaettavan tunnustuksen myöntävät Tekniikan akateemiset TEK ja Tekniska Föreningen i Finland TFiF.

Palkinnon myöntämisperusteena oli Esko Tusan pitkäjänteinen visionäärinen työ ja kyky viedä kehitystyötään eteenpäin suuryrityksen sisällä. Tuloksena on ollut ainutlaatuinen, vientiin soveltuva cleantech-keksintö.

Omiin tarpeisiin kehitetystä tuli maailmanluokan tuote

Alun perin Loviisan ydinvoimalaitoksen tarpeisiin kehitetty Nures®-teknologia pohjautuu erittäin selektiivisiin, epäorgaanisiin ioninvaihtimiin, jotka poistavat tehokkaasti cesiumia, strontiumia, kobolttia, mangaania ja muita korroosiotuotteita. Ne soveltuvat lähes kaikkien radioaktiivisten nesteiden käsittelyyn. Niillä on mahdollista puhdistaa esimerkiksi haihdutusjätteitä, kontaminoituneita pohjavesiä, lattioilta kertyviä jätevesiä, laboratoriovesiä ja käytöstäpoistossa tai vaikkapa käytetyn polttoaineen jälleenkäsittelyssä syntyviä nesteitä.

Esko Tusan kehittämät tuotteet ovat radioaktiivisten nesteiden puhdistuksessa liki tuhat kertaa tehokkaampia kuin monet kilpailevat tuotteet. Suuren puhdistustehonsa lisäksi etuna muihin verrattuna on pieni jätemäärä. Nures®-ratkaisu on alalla kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu.

Esko Tusa
Esko Tusa keväällä 2015 Loviisan voimalaitoksella.

 

 

 

 

 

Periksiantamatonta kehitystyötä

Kaikki alkoi Loviisan ydinvoimalaitokselta vuonna 1978, jolloin voimalaitoksen yhteyteen alettiin suunnitella radioaktiivisten vesien kiinteytyslaitosta. Sen oli tarkoitus perustua veden säilömiseen betoniin. Tuolloin ydinjätehuollon tutkimustoiminnan parissa työskennellyt Esko Tusa esitti kauaskantoisen kysymyksensä: miksi radioaktiivinen vesi säilötään valtavaan määrään betonia sen sijaan, että vedestä poistettaisiin radioaktiivisuus ja loppu vesi voitaisiin vapauttaa esimerkiksi mereen?

Esko Tusalle vastattiin, että jos tuo olisi mahdollista, olisi joku jo löytänyt ratkaisun. Hän ei kuitenkaan  lannistunut, vaan ryhtyi määrätietoisesti keräämään tutkimustietoa maailmalta aiheeseen liittyen. Usko sinnikkääseen asiantuntijaan yhtiössä kasvoi ja Fortumissa päätettiin rahoittaa tutkimusohjelmaa.

Kehitystyö, jonka yhteydessä Helsingin yliopiston Radiokemian laboratorio tutki mahdollisuuksia kehittää riittävän selektiivisiä ioninvaihtimia, eteni lupaavasti. Jo 1980-luvun puolivälissä yliopistolla tehtiin keksintö, jonka perusteella NURES® toimi laboratorio-olosuhteissa ja sen voitiin todeta olevan mahdollinen myös tuotantoon. Keksinnön seurauksena syntyi useista tuotteista koostuva Nures®-tuoteperhe. Cesiumia poistava CsTreat® otettiin käyttöön vuonna 1991, strontiumiin tehoava SrTreat® vuonna 1993 ja kobolttia poistava CoTreat® vuonna 1996.

Tähän päivään mennessä maailmalle on toimitettu jo noin 60 keksintöön perustuvaa, asiakkaiden tarpeisiin räätälöityä Nures®-ratkaisua. Viime vuosien suurimpana hankkeena on ollut radioaktiivisten vesien puhdistaminen Japanin Fukushimassa.

Ioninvaihtimia
Ioninvaihtimia.