Pörssitiedote

Fortumin vuoden 2014 tuloslaskelman ja rahavirran oikaiseminen IFRS 5 mukaisesti – Distribution-segmentti esitetään lopetettuna toimintona

15 huhtikuu 2015, 09:30

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.4.2015 klo 09.30 EEST

Fortum allekirjoitti 13. maaliskuuta 2015 sitovan sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen Fortumin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnin. Fortum arvioi, että yritysjärjestely saadaan päätökseen vuoden 2015 toisen neljänneksen aikana.

Kaupan toteuduttua Fortumilla ei ole enää sähkönsiirtoliiketoimintaa. Distribution-segmentti  esitetään vuoden 2015 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa lopetettuna liiketoimintona IFRS 5 standardin "Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot" mukaisesti. Standardi edellyttää vuoden 2014 vertailutietojen oikaisemista tuloslaskelman ja kassavirran osalta. Esittämistavan muuttaminen koskee tuloslaskelmaa mukaan lukien muut laajan tuloksen erät, rahavirtalaskelmaa sekä eräitä tunnuslukuja. Segmenttitiedoissa Distribution-segmentti esitetään lopetettuna toimintona.

Liiketoiminnan esittäminen lopetettuna toimintona ei vaikuta taseeseen. Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan varat ja velat luokitellaan myytävinä oleviksi omaisuuseriksi maaliskuun lopun 2015 taseessa.

Vuoden 2014 tunnusluvut koskien koko Fortumia ja jaettuna jatkuviin toimintoihin sekä lopetettuihin toimintoihin (Distribution-segmentti):

milj.euroa 2014
Fortum yhteensä (vanha)*
2014
Jatkuvat
toiminnot

2014
Lopetetut toiminnot
Liikevaihto 4 751 4 088 662
Käyttökate 3 954 1 673 2 281
Vertailukelpoinen käyttökate 1 873 1 457 416
Liikevoitto 3 428 1 296 2 132
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 351 1 085 266
Tulos ennen veroja 3 360 1 232 2 128
Liiketoiminnan rahavirta 1 762 1 406 356
Investoinnit 774 626 147

  *aiemmin julkistetut tiedot

Tulos/osake-tunnusluku vuodelta 2014 koskien koko Fortumia sekä jaettuna jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin:
 

euroa I/2014 I-II/2014 I-III/2014 2014
Tulos/osake, Fortum yhteensä 2,53 2,81 2,91 3,55
Jatkuvien toimintojen tulos/osake 0,35 0,57 0,63 1,22
Lopetettujen toimintojen tulos/osake * 2,18 2,24 2,28 2,33

  * Sisältää 2,10 euron vaikutuksen Suomen ja Norjan sähkönsiirtoliiketoiminnan myyntivoitosta.

Muutetut tiedot vuosineljänneksittäin vuodelta 2014 on esitetty erillisessä liitteessä.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
viestintäjohtaja, konserniviestintä

Lisätietoja:

Analyytikot ja sijoittajat:
Sophie Jolly, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. 010 45 32552
Rauno Tiihonen, päällikkö, sijoittajasuhteet, puh. 010 45 36150
Marja Mäkinen, päällikkö, sijoittajasuhteet (SRI), puh. 010 45 23338

Median yhteydenotot:
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, puh. 010 45 20480,
Fortum Media Desk, puh. 040 1982 843


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi