Pörssitiedote

Fortumin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti päätökseen: Ruotsin liiketoiminta myydään n. 6,6 miljardilla eurolla

13 maaliskuu 2015, 17:30

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.3.2015 klo 17.30 EET

Fortum on tänään allekirjoittanut sitovan kauppasopimuksen yhteenliittymän kanssa, johon kuuluvat  ruotsalaiset kansalliset eläkerahastot Första AP-Fonden ("AP 1") (12,5 %) ja Tredje AP-Fonden ("AP 3") (20,0 %), ruotsalainen eläke- ja vahinkovakuutusyhtiö Folksam (17,5 %) sekä kansainvälinen infrastruktuurisijoittaja Borealis Infrastructure Management Inc. (50,0 %), Fortumin Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnasta vastaavan yhtiön, Fortum Distribution AB:n myynnistä.

Yritysjärjestelyn velaton kauppahinta on noin 60,6 miljardia Ruotsin kruunua (noin 6,6 miljardia euroa). Fortum arvioi saattavansa yritysjärjestelyn päätökseen vuoden 2015 toisen neljänneksen aikana tarvittavien viranomaishyväksyntöjen ja tavanomaisten yrityskaupan ehtojen toteuduttua.

Fortum ennakoi kirjaavansa yritysjärjestelystä noin 4,4 miljardin euron kertaluonteisen myyntivoiton eli noin 5 euroa osaketta kohden vuoden 2015 toisen neljänneksen tulokseen. Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessa Distribution-segmentti esitetään lopetettuna liiketoimintona.

"Osaava, kokenut ja pitkäjänteisesti infrastruktuurin ja asiakaspalvelun kehittämiseen sitoutunut ostaja on erittäin hyvä ratkaisu 906 000 sähkönsiirtoasiakkaallemme Ruotsissa. Tämä on erittäin hyvä ratkaisu noin 390 sähkönsiirron työntekijälle, jotka siirtyvät kaupan mukana vanhoina työntekijöinä. Sähkönsiirtoliiketoiminta on taloudellisesti ja operatiivisesti erittäin hyvässä kunnossa. Sen uusi omistaja kehittää toimintaa ydinliiketoimintana", toteaa Fortumin väliaikainen toimitusjohtaja Timo Karttinen.

Fortum keskittyy energiantuotantoon ja sähkönmyyntiin

Yrityskauppa saattaa päätökseen Fortumin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnin. Suomen, Ruotsin ja Norjan sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnin  velaton kokonaiskauppahinta on yhteensä noin 9,3 miljardia euroa, josta on vuosien 2014 ja 2015 aikana kirjattu myyntivoittoa 6,3 miljardia euroa. Fortumin sähkönsiirtoliiketoimintannan strategiset tulevaisuuden vaihtoehdot arvioitiin alun perin vuonna 2013.

"Sähkönsiirtoliiketoimintansa myynnin jälkeen Fortum keskittyy ydinliiketoimintojemme kasvuun ja kehittämiseen, alueille missä meillä on parasta osaamista: päästöttömään vesi- ja ydinvoiman tuotantoon sekä tehokkaaseen lämmön ja sähkön yhteistuotantoon (CHP). Jatkamme myös sähkönmyynnin ja siihen liittyvien asiakasratkaisujen kehittämistä 1,3 miljoonalle sähkönmyynnin asiakkaallemme", sanoo Timo Karttinen. "Ruotsi on meille kotimarkkina-alue, ja olemme sitoutuneet liiketoimintamme kehittämiseen Pohjoismaissa, kun etsimme strategiamme mukaisia kasvumahdollisuuksia."

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortum tarjoaa kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan hyväksi ja tuottaa merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajilleen.  Yrityksen strategiana on ydinliiketoiminnan vahvistaminen Pohjoismaissa, vakaan tuloskasvun luominen Venäjällä sekä perustan rakentaminen tulevalle kasvulle. Fortumin strategian ytimessä on vahva osaaminen CO2-päästöttömässä vesi- ja ydinvoimatuotannossa sekä tehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa (CHP). Lisäksi vahvuutena on vankka kokemus energiamarkkinoilla toimimisesta.

Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminta

Fortumin sähkönsiirtoliiketoiminta omistaa ja ylläpitää Ruotsissa noin 71 000 kilometriä jakelu- ja alueverkkoja sekä siirtää sähköä noin 906 000 asiakkaalle. Yrityskaupalla ei ole välittömiä vaikutuksia asiakkaille. Vuonna 2014 siirtoverkossa siirretyn sähkön kokonaismäärä oli 13,7 TWh. Fortumilla on noin 17 %:n markkinaosuus paikallisesta sähkönsiirrosta Ruotsissa.

Fortumin Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan avainlukuja vuonna 2014:
- Liikevaihto 634 milj. euroa
- Vertailukelpoinen liikevoitto 235 milj. euroa
- Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 365 milj. euroa
- Sidottu pääoma (kauden lopussa) 2 615 milj. euroa
- Investoinnit käyttöomaisuuteen 134 milj. euroa

Yhteenliittymällä yli 20 vuotta kokemusta ja vahvasti ruotsalainen
Yhteenliittymän jäsenillä on yli 20 vuoden yhteenlaskettu kokemus sähköverkkoihin sijoittamisesta. Yhteenliittymä on vahvasti ruotsalainen: AP 1, AP 3 ja Folksam omistavat 50 % osakkeista. Yhteenliittymä on sitoutunut sähkönjakeluliiketoiminnan pitkäjänteiseen, vakaaseen ja yritystä tukevaan omistukseen.

Fortum Oyj
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, konserniviestintä

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Lisätietoja:
Timo Karttinen, väliaikainen toimitusjohtaja, puh. +358 10 453 6555

Analyytikot ja sijoittajat:
Sophie Jolly, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +358 10 45 32552

Viestinnän yhteystiedot:
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, konserniviestintä, puh. +358 10 45 20480,
Fortum Media Desk +358 40 1982 843


Lehdistötilaisuus lauantaina 14.3.2015
Englanninkielinen lehdistötilaisuus järjestetään lauantaina 14.3.2015 kello 12.00 CET / kello 13.00 EET Tukholmassa, osoitteessa Nordic Light Hotel, Vasaplan 7. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Fortumin internet-sivujen kautta (www.fortum.com/fi). Paikan päällä tilaisuuteen osallistuvien pyydetään esittämään lehdistökortti ja kuvallinen henkilötodistus.

Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille maanantaina 16.3.2015
Englanninkielinen  puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään maanantaina 16.3.2015 kello 17.00 EET. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon: +358(0)9 6937 9543, koodi 3608999.
Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa viikon ajan numerossa: +358(0)9 2310 1650, koodi: 3608999. Puhelinkonferenssi ja esitysmateriaali ovat saatavilla myös Fortumin internet-sivuilla osoitteessa www.fortum.com/sijoittajat.

Taustatietoa yhteenliittymästä:
AP 1 on yksi viidestä Ruotsin kansallisen työeläkejärjestelmän puskurirahastosta. AP-rahastojen pääomia käytetään kattamaan vajeita kun maksut eläkejärjestelmästä ylittävät järjestelmään tulevat eläkemaksut. AP-rahasto pyrkii hallitsemaan rahaston pääomaa niin, että se pystyy tuottamaan houkuttelevaa pitkän tähtäimen tuottoa ja samalla säilyttämään kohtuullisen riskitason nykyisille ja tuleville eläkeläisille.

 AP 1:n kansainvälisten sijoitusten markkina-arvo oli 31.12.2014 SEK 284 miljardia, ja se koostui osakkeista, kiinteätuottoisista lainoista sekä muusta sijoitustoiminnasta, johon kuuluu kiinteistöjä, pääomarahastoja ja riskirahastoja. AP 1:n allokoi strategisesti noin 50 % pääomasta osakkeisiin, 30 % kiinteätuottoisiin lainoihin ja noin 20 % muihin sijoituskohteisiin. Muun sijoitustoiminnan ja erityisesti infrastuktuurisijoitusten osuuden on tarkoitus kasvaa, sillä AP 1 pyrkii hajauttamaan riskejä.

AP 3 on yksi viidestä Ruotsin kansallisen työeläkejärjestelmän puskurirahastosta. Se hallitsee monipuolista kansainvälistä portfoliota, johon kuuluu pörssiosakkeita, kiinteätuottoisia lainoja ja muita sijoituskohteita. Vaihtoehtoiset sijoituskohteet sisältävät kiinteistöjä, pääomarahastoja, talousmetsää sekä infrastruktuuriomaisuutta. Portfolion arvo oli 31.12.2014 noin SEK 288 miljardia.

Folksam on ruotsalainen eläke- ja vahinkovakuutusyhtiö, jonka sijoitusten markkina-arvo oli 31.12.2014 noin SEK 350 miljardia. Yhtiöllä on vahva markkina-asema sekä henki- että vahinkovakuuttajana. Folksamilla on tällä hetkellä yli 4 miljoonaa asiakasta - eli joka toinen ruotsalainen. www.folksam.se

Borealis Infrastructure on vastannut 16 vuotta Ontario Municipal Employees Retirement Systemsin (“OMERS”) infrastruktuurisijoitusten hallinnoimisesta ja kehittämisestä. OMERS on kanadalainen eläkerahasto, jolla on 450 000 jäsentä, 72,0 miljardia Kanadan dollaria hallinnoitavia nettovaroja (31.12.2014) ja Standard & Poor´s AAA -luottoluokitus. OMERS oli ensimmäisiä yksityisille markkinoille sijoittaneita kanadalaisia eläkerahastoja, ja se on allokoinut yli 20 prosenttia portfoliostaan infrastruktuurisijoituksiin. Borealis hallinnoi tällä hetkellä yli kahtakymmentä infrastruktuurisijoitusta Kanadassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa, jotka edustavat yli 12,7 miljardia Kanadan dollaria OMERS:n sijoitetusta omasta pääomasta. www.borealis.ca

Taustatietoa Fortumista:
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi